Följ Bibelfrågan på Facebook

Köttets uppståndelse

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vid Jesu återkomst ska de avlidna troende uppstå kroppsligen, men i förlossad, förhärligad, gestalt, med en andlig och odödlig kropp.

Fråga: Vad menas med uttrycket 'köttets uppståndelse och evigt liv' i den apostoliska trosbekännelsen? (K.)

Ordet "kött" används i bibeln i många betydelser. I vidare bemärkelse kan det beteckna alla skapade varelser på jorden, men det används i synnerhet för människan som skapat väsen. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att det i allmänhet är synonymt med "kropp", "individ", "person", "människa".

Den apostoliska (den kallas så därför att den anses ha formulerats av apostlarna) trosbekännelsens uttryck "köttets uppståndelse och evigt liv" (eller "de dödas uppståndelse och evigt liv") - den allmänt erkända textformen finns på latin i den romerskkatolska kyrkans liturgiska böcker och i Konkordieboken, den samling av lutherska bekännelseskrifter som gavs ut år 1580 - syftar på den kroppsliga, eller fysiska, uppståndelse som enligt bibeln kommer att äga rum vid Jesu återkomst - de troendes uppståndelse (eller förvandling) till evigt liv.

Bibeln säger att de avlidna troende vid Jesu återkomst ska uppstå kroppsligen, men i förlossad, förhärligad, gestalt, med en andlig och odödlig kropp (1 Kor 15:51-54 och Fil 3:20-21). Därefter ska de troende som lever, när Kristus kommer tillbaka, förvandlas, dvs även de får en NY kropp, en andlig kropp.

Denna nya kropp, som både de döda och de levande troende får vid Jesu återkomst, är alltså lik änglarnas och Jesu egen kropp (Luk 20:34-36, 1 Joh 3:2, Rom 8:29 och Fil 3:21) och har följaktligen evigt liv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den andliga uppståndelsekroppen
Efter uppståndelsen ska vi förvandlas till en andlig kropp, bli som änglarna. Då försvinner väl den person man var på jorden?

Andligt eller fysiskt evigt liv?
Kommer ingen människa någonsin att bli 'fullkomlig' och få evigt liv i sin fysiska kropp? Var inte den största betydelsen av Jesus död att han offrade en fullkomlig kropp?

Kan själen dö?
Kan själen dö? I Matt 10:28 säger ju Jesus till sina lärjungar att de inte ska vara rädda för dem som kan döda kroppen men inte själen, utan i stället frukta honom som kan förgöra både själ och kropp?

Var Jesus den förste som uppstod?
Varför står det i 1 Kor 15:20 att Jesus uppstått 'som den förste av de avlidna' om nu bl.a. Lazaros uppstått dessförinnan?

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött om man är kristen?

När kom den korsfäste brottslingen till paradiset?
Om man inte uppstår förrän när Jesus kommer tillbaka eller efter tusenårsriket, hur kunde då Jesus säga till brottslingen på korset bredvid honom, att han skulle komma till paradiset samma dag.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.