Följ Bibelfrågan på Facebook

Tog Matteus fel på profet?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Faktum är att de här orden inte är något riktigt citat varken från Jeremias eller Sakarjas böcker.

Fråga: I Matteus 27:9 citeras vad som sägs vara en profetia av Jeremia, men en närmare granskning visar att Sakarja var profeten bakom de ord som citeras i Matteusevangeliet. Vill ha en förklaring till detta misstag. (R.G.)

För det första ska vi komma ihåg att Matteus skrev för sina judiska landsmän och hans främsta syfte var att visa dem att Jesus var Messias genom att gång på gång peka på gammaltestamentliga texter som han menade var profetiska i och med att de stämde med händelserna kring Jesu liv och död. Det betyder inte att orden var några egentliga framtidsprofetior om den kommande Messias då de skrevs, utan att orden blev profetiska - dvs Matteus såg dem som förutsägelser av det som hände kring Jesus.

För det andra gör Matteus aldrig några ordagranna citat, utan han återger fritt vad han hört förkunnas ur de gammaltestamentliga skrifterna. Den tidens människor hade ju inga biblar i hemmen, där de kunde slå upp olika stycken, utan den heliga skriften fanns och förvarades i synagogan där den lästes och uttolkades vid gudstjänsterna. Så när Matteus refererar till vad någon profet har sagt, gör han det ur minnet och återger innebörden i det som sagts.

Den text i Matteusevangeliet som du syftar på - och som han säger är ett citat från profeten Jeremia - lyder alltså så här:

"De tog de trettio silvermynten, priset på den prissatte, honom som några israeliter bestämde priset på, och gav dem i betalning för Krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig"

Faktum är att de här orden inte är något riktigt citat varken från Jeremias eller Sakarjas böcker. Däremot finns det mycket riktigt en text i Sakarjas bok (Sak 11:13) som möjligen skulle kunna vara den text Matteus har i tankarna och ser som profetisk med utgångspunkt från det belopp Judas fick för att förråda Jesus och vad som sedan hände med pengarna.

I Sakarjas text nämns dock vare sig Krukmakaråkern eller Israels barn eller att köpet var en "Herrens befallning", utan det enda i Sakarjas text som har någon likhet med Matteus "profethänvisning" är siffran 30, silverstyckena/silverpenningarna, samt ordet "krukmakare" (kan även översättas "smältare").

Däremot finns det i Sakarjas text något som Matteus verkligen borde ha citerat om det var Sakarjas ord han syftade på, nämligen: "Jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus". Detta var ju exakt vad Judas gjorde, enligt vad Matteus själv berättar i sitt evangelium (Matt 27:5).  

Det är följaktligen inte alls säkert att Matteus har blandat ihop profeterna och citerar Sakarja, utan förklaringen kan vara att han helt enkelt syftar på något muntligt uttalande av Jeremia som inte fanns med i Jeremias bok utan hade vidareförts genom muntlig tradition.  

En annan tänkbar förklaring är naturligtvis att Matteus inte alls refererade just till "profeten Jeremia" utan att han bara skrev "profeten" och att det var någon kopiator som gjorde en "förtydligande" marginalanteckning - "Jeremia" - som sedan kom med i följande avskrifter. Med tanke på att Matteus verkar ha varit ganska insatt i de gammaltestamentliga texter han hänvisar till, verkar det avsevärt sannolikare att någon skrivare/kopiator blandat ihop profeterna än att Matteus skulle ha gjort det.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesus och Gamla testamentets profetior om Messias
Vilka profetior om Messias i Gamla testamentet gick i uppfyllelse i Jesu person, hans liv och hans död?

När skrevs Matteus evangelium?
Efterskrifter, som finns i slutet av Matteus evangelium i många handskrivna manuskript, säger att berättelsen nedtecknades redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd, dvs någon gång omkring år 40-45.

Evangelisten Matteus
Levi Matteus - tullaren som blev en av världens mest lästa författare med sin bok om Jesus från Nasaret.

Judas och Blodsåkern
Enligt Petrus köpte Judas sig en åker för de 30 silverpenningarna och enligt Matteus så kastade han pengarna och prästerna köpte en åker till begravningsplats.

Hur dog Judas?
Motsäger inte bibeln sig själv när den lämnar två helt motstridiga uppgifter om hur Judas dog?

Matteus arameiska evangelium
Biskop Irenaeus av Lyon, skrev på 100-talet att 'Matteus lade fram bland hebreerna ett evangelium skrivet på deras språk medan Petrus och Paulus predikade och grundade församlingen i Rom'.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.