Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka bar ansvaret för att Jesus dog?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vad som ledde till Jesu död var den styrande judiska politisk/religiösa klickens beslut att inför den romerska ockupationsmakten framställa Jesus som ett potentiellt politiskt hot.

Fråga: Varför påpekas det så ofta att det var romarna som dödade Jesus? Det var ju faktiskt judarna som såg till att han blev korsfäst. Annars skulle säkert inte romarna brytt sig om honom. (Y.K.)

Det är knappast riktigt att säga att det var "judarna", i bemärkelsen "det judiska folket", som såg till att Jesus blev korsfäst. Vi vet att Jesus hade många anhängare bland sitt folk - han var ju själv jude liksom Paulus, Petrus, Judas, Jakob och alla de andra ledarna för den urkristna församlingen. Det enda som skilde dem från deras övriga landsmän var att de blivit övertygade om att snickaren Y'shua från Nasaret faktiskt var den befriare - Messias - som profeterna utlovat och som hela folket väntade på och längtade efter. De visste att han hade uppstått från de döda efter tre dagar - de hade varit tillsammans med honom i en och en halv månad efter hans avrättning och uppståndelse - vilket han tidigare sagt till dem skulle vara det definitiva beviset för att han verkligen var Messias.

Att däremot inte det judiska folket som helhet accepterade honom som Messias (Joh 1:11) är inte så konstigt, eftersom han inte kom som den segrande krigarkonung som bibelns profetior berättat skulle komma. Och det var inte heller allmänhetens oförmåga att acceptera en landsortssnickare som blivande världshärskare som ledde till Jesu död, utan den styrande politisk/religiösa klickens beslut att inför den romerska ockupationsmakten framställa Jesus som ett potentiellt politiskt hot - en uppviglare som kunde ställa till med revolt.

Även om det utan tvekan fanns fler orsaker till att dessa religiösa ledare föredrog att Jesus röjdes ur vägen (bland annat fanns risken att hans kritik i längden skulle kunna underminera deras egen ställning) så kan rädslan för en allvarlig konflikt med romarna mycket väl ha varit uppriktig, och historien visar att den var fullt befogad. Det dröjde inte många år förrän folket i Jerusalem gjorde uppror mot romarna och det blev en revolt som kom att sluta med att "den heliga staden" jämnades med marken...

Så när bibeln talar om att "judarna" inte tog emot honom, står uttrycket "judarna" inte för folket utan för den politiska ledningen i landet (på samma sätt som att vi använder uttrycket "amerikanerna" när vi syftar på den amerikanska regeringens beslut och agerande). Johannes använder exempelvis uttrycket "judarna" där de andra evangelierna säger "fariseerna" eller "de skriftlärda". Och det var dessa ledare för det judiska folket som vände sig till romarna och uppmanade dem att ta itu med "uppviglaren".

Den ytterst ansvarige för Jesu död var trots allt Pontius Pilatus, som fem år tidigare hade utsetts till romersk guvernör över Judeen, och dödsdomen verkställdes av de romerska ockupationsstyrkor som var stationerade i Jerusalem.

Det judiska folket - de vanliga människorna - har varken större eller mindre skuld till Jesu död än någon av oss. För vi ska komma ihåg att det faktiskt var för vår skull han dog! Det är vi alla som bär skulden till Jesu död. Och Gud har inte på något vis förskjutit det judiska folket - det är Paulus mycket noga med att understryka:

"Jag frågar då: kanske Gud har förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är ju själv israelit, ättling till Abraham och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han en gång har utvalt" (Rom 11:1-2)

Gud gör ingen skillnad på människor!

Den dagen judarna (som folk och som enskilda individer) tar emot Messias och accepterar honom som sin och hela världens härskare, kommer deras lön att bli densamma som för alla andra människor oavsett etnisk tillhörighet: evigt liv i Guds rike (Rom 4:13).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad var faariseerna för några?
Fariseerna var inga onda människor. Tvärtom. De var djupt troende judar som såg det som sin livsuppgift att hjälpa sina medmänniskor att följa Guds lag.

Är judarna djävulens barn?
Har det judiska folket djävulen till far, som det står i Nya testamentet?

Tusenårsriket
Tusenårsriket är helt enkelt en av benämningarna på det som kristna i alla tider har bett om i bönen 'Fader vår', det som i bibeln kallas för 'Guds rike' eller 'himmelriket' - det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden.

Varför korsfästes Jesus
Bland de första som anslöt sig till Jesus fanns religiösa fanatiker som svurit att med våld frigöra judarna från romarväldet och upprätta en nation som baserade sig på den judiska religionen.

Jesu liknelse om vinsäckarna
Den undervisning Jesus gav sina lärjungar var fullkomligt oförenlig med det stelnade, ritualistiska, lagiska tänkande som fariseerna var fastlåsta i.

Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.