Följ Bibelfrågan på Facebook

Är judarna djävulens barn?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus förklarade att om de verkligen varit Abrahams sanna barn så skulle de ha handlat så som Abraham gjorde.

Fråga: Har det judiska folket djävulen till far, som det står i Joh 8:44? (T.S.)

Jesus var ju själv jude, liksom hans åhörare, hans motståndare och kritiker, hans lärjungar, apostlar och praktiskt taget alla i den Jesustroende grupp som började ta form under Jesu verksamhet och så småningom kom att utgöra den första kristna församlingen. Det är alltså helt uppenbart att han inte syftade på det judiska folket, judarna som etnisk grupp, när han sa att "ni har djävulen till fader". Det hade isåfall varit detsamma som att säga att han själv, hans lärjungar och alla hans åhörare var "djävulens barn".

Jesus syftade alltså helt enkelt på dem han stod och diskuterade med - ett antal personer som hävdade att de var Abrahams barn (dvs Abrahams ättlingar) och att Gud var deras ende Fader, men likväl var ute efter att döda honom därför att de inte accepterade hans förkunnelse. Och han förklarade att om de verkligen varit Abrahams sanna barn så skulle de ha handlat så som Abraham gjorde. Om de verkligen hade varit Guds barn så skulle de ha accepterat honom som Messias och förstått att han var sänd från Gud och förkunnade ett budskap från Gud: de goda nyheterna (evangelium) om det kommande Gudsriket.

Nu visade de genom sitt eget handlingssätt att även om de naturligtvis var Guds skapelser och fysiska ättlingar till Abraham, så var de i sinnet - i själ och hjärta - "motståndarens/djävulens barn".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Luther antisemit?
Är det sant att Martin Luther var antisemit? Och samtidigt kristen? Hur är det möjligt?

Var Abraham jude?
Abraham bodde ju i Ur i Mesopotamien. Var han verkligen jude?

Judehat i bibelord?
Vad menade Paulus när han skrev att judarna 'trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten'?

Sabbat och söndag
Under församlingens första tre århundraden vilade man på sabbaten, samtidigt som man på söndagarna höll gudstjänster som en hyllning till Jesus Kristus.

Jude och kristen
Vilka konsekvenser kan det bli för en jude som vill bli kristen? Förlorar han sin tillhörighet till Gudsfolket?

Varför är judarna Guds favoriter?
Hur kommer det sig att Gud, som älskar alla människor lika mycket, har valt ut just ett enda folk, judarna, till sitt älsklingsfolk?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.