Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Luther antisemit?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det har sagts till Martin Luthers 'försvar' att hans åsikter bara återspeglade den allmänna attityden mot judar.

Fråga: Är det sant att Martin Luther var antisemit? Och samtidigt kristen? Hur är det möjligt? (P.H.)

I centrum av Martin Luthers teologi fanns en allt djupare avsky mot Guds lag så som den framställs i bibeln. Han gjorde många försök att omvända judar som fortfarande iakttog lagen så som de en gång tagit emot den av Gud, men det var hopplöst. Mot slutet av sitt liv blev han så frustrerad att han började utveckla samma hat mot judarna - Jesu eget folk! - som var vanligt förekommande i samhället runt omkring honom.

År 1543, bara tre år före sin död, författade Luther en ytterst fördömande skrift med titeln "Judarna och deras lögner". Där skissade han upp ett förslag om hur man skulle behandla judarna. Följande citat ur denna skrift klingar kusligt lika ord som uttalades i Europa på 1930-talet...

(Faktum är att vid Nürnbergrättegången som följde på andra världskriget var det en del naziledare som citerade Luthers skrifter för att rättfärdiga sina handlingar.)

"Vad ska vi kristna göra med detta förkastade och fördömda folk, judarna? Eftersom de lever bland oss vågar vi inte tolerera deras vandel, nu när vi är medvetna om deras lögnaktighet och smädande och hädande. Om vi gör det blir vi delaktiga i deras lögner, förbannelser och hädelser...

Jag ska ge er mitt uppriktiga råd:

För det första förordar jag att deras synagogor och skolor bränns och att allt som inte brinner begravs och täcks med jord, så att ingen någonsin mer ska kunna se en sten eller ens aska efter dem. Detta ska ske till Guds och kristendomens ära...

För det andra förordar jag att även deras hus ska rivas och förstöras. Ty i dem strävar de efter samma mål som i sina synagogor...

För det tredje förordar jag att alla deras bönböcker och talmudiska skrifter, där de undervisar i sådant avguderi och sådana lögner, förbannelser och hädelser, tas ifrån dem.

För det fjärde förordar jag att deras rabbiner vid förlust av liv och lem ska förbjudas att undervisa...

För det femte förordar jag att fri lejd på landsvägarna ska avskaffas fullständigt för judarna...

För det sjätte förordar jag att de ska förbjudas idka penningutlåning mot ränta, och att alla mynt och skatter av silver och guld ska tas ifrån dem och läggas i förvar...

För det sjunde rekommenderar jag att man sätter en slaga, en yxa, en grep, en spade, en spinnrock eller en slända i händerna på unga judar och judinnor och låta dem tjäna sitt bröd i sitt anletes svett, så som det ålades Adams barn... Man borde ta dessa lata lymlar i byxbaken och kasta ut dem... Låt oss... fördriva dem för alltid från detta land."

Det hat och den avsky gentemot judarna Martin Luther ger uttryck för står tyvärr i diametral motsats till bibelns undervisning:

"Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett" (1 Joh 4:20)

Det har sagts till Martin Luthers försvar att hans åsikter bara återspeglade den allmänna attityden mot judar, men enligt det resonemanget skulle man kunna ursäkta alla som deltagit i olika folkmord och rasistiska brott genom tiderna. Varje människa ansvarar för sitt eget tänkande och handlande, oavsett hur hennes omvärld ser ut. Genom historien har vi mängder av exempel på hur uppriktigt troende och ärligt kristna människor gått i Jesu spår och visat samma kärlek mot alla sina medmänniskor - oavsett hur det sett ut i samhället omkring dem, och oavsett vilka fördomar och hatiska attityder som rått där.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Sabbaten och den kristna kyrkan
De kyrkliga ledarna tog mer och mer avstånd från allt som hade någon anknytning till judarna.

Martin Luther och Jakobs brev
Jag har hört att Martin Luther inte uppskattade det nytestamentliga 'Jakobs brev'. Vad berodde det på?

Är judarna djävulens barn?
Har det judiska folket djävulen till far, som det står i Joh 8:44?

Judehat i Mattesevangeliet?
I Matt 27:25 påstås att hela det judiska folket lade en förbannelse på sig själva och sina ättlingar med orden: 'Hans [Jesu] blod komme över oss och våra barn'.

Räcker det att bara tro?
Det sägs att man bara behöver tro på Jesus för att få evigt liv? Men vad är tro utan gärningar?

Judehat i bibelord
Vad menade Paulus när han skrev att judarna 'trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten'?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.