Följ Bibelfrågan på Facebook

Judehat i Matteusevangeliet?

Bibelfrågan: Frågor och svar

De som dömt Jesus hade inga svårigheter att hitta sympatisörer bland alla besvikna människor som sett Jesus rida in i Jerusalem och varit övertygade om att han var Messias som skulle befria dem från den romerska ockupationsmakten.

Fråga: I Matt 27:25 påstås att hela det judiska folket lade en förbannelse på sig själva och sina ättlingar med orden: "Hans [Jesu] blod komme över oss och våra barn". Hur kan någon på fullaste allvar tro att judar eller några andra skulle uttala en sådan förbannelse över sig själv och sina barn? Och det är givetvis en omöjlighet att "hela folket" sa samma ord eller att Matteus kunde höra att "alla" sa det! Det finns förresten inget annat bibelställe som har använts så ofta för att rättfärdiga våld mot judar som detta. Och i kombination med Martin Luthers judehatiska pladder spelade det en stor roll för nazisternas massmord på judarna. (R.G.)

Först av allt, den mening som avses är ett uttryckssätt som naturligtvis inte är bokstavligt menat. Inte heller är det någon förbannelse man lägger på sig själv. Vad uttrycket betyder är enbart att man tar på sig skulden, ansvaret eller konsekvenserna för något, och det förekommer på flera ställen i bibeln, både i Gamla och Nya testamentet.

Att man i det här fallet använde just denna formulering berodde på att när Pilatus förklarade att han visserligen kunde låta avrätta Jesus om det var vad de judiska myndigheterna ville, men att det var något de själva fick ta eventuella konsekvenser av, så använde han uttrycket: "Jag är oskyldig till den här mannens blod." Dvs: "Jag tar inte på mig ansvaret för den här mannens död."

Och svaret blev naturligtvis: "Låt hans blod komma över oss och våra barn" - dvs "Vi tar på oss hela ansvaret! Bara korsfäst honom! Vi vill inte veta av honom! Bort med bedragaren!"  

Det är helt uppenbart att det inte fanns något antijudiskt syfte hos Matteus när han skrev ner de här orden. Matteus var ju själv jude. Jesus var jude. Alla lärjungarna var judar. Alla människor i Jerusalem - utom romarna - var judar. Och naturligtvis var inte detta något som bokstavligen "hela folket" eller "alla" svarade samfällt i kör, utan Matteus använder uttrycket "alla" precis som en journalist kan göra då han skriver om en rockkonsert att "hela publiken jublade" och "alla dansade".

Vad Matteus menar är helt enkelt att han inte hörde några invändningar från något håll, utan att människorna runt omkring honom var eniga när de ropade åt Pilatus att "avrätta bluffmakaren". Lärjungarna vågade inte höja rösten och protestera.  

De här ropen kom naturligtvis mest högljutt från prästerna och medlemmarna av Stora rådet som ju dömt Jesus och fört honom till Pilatus för att låta denne verkställa dödsstraffet. Men de hade inga svårigheter att hitta sympatisörer bland alla de besvikna människor som sett Jesus rida in i Jerusalem och varit övertygade om att han var Messias som skulle befria dem från den romerska ockupationsmakten.

Nu hade denne påstådde "Messias" gripits, ställts inför rätta, fällts av Stora rådet och stod där hjälplös bredvid Pilatus som den ynkliga bedragare han var. Som alltid vid påsken var Jerusalem fullt av besökare och stora folkskaror förvandlades lätt till en mobb eller pöbel som ropade "Korsfäst honom!".  

Matteus, som bara noterade vad som hände runt omkring honom den där påsken, kunde väl aldrig ana att dessa rader (liksom andra texter i Nya testamentet som kritiserar "judarna") skulle komma att ge upphov till antisemitism, judeförföljelser och mord på otaliga judar under kommande sekler. För det blev verkligen konsekvensen. Den så kallade "kristna" kyrkan började tidigt med sina angrepp på Jesu landsmän, och när den så småningom lierade sig med staten (både i Rom och mängder av andra länder) blev resultatet omfattande förföljelser, landsförvisningar, tortyr och folkmord som strider fullkomligt mot allt vad juden Jesus lärde.

Vad man inte tänkte på - eller inte brydde sig om - var att när evangelieförfattarna och apostlarna kritiserade "judarna", så syftade de inte på folkslaget (de var ju själva judar), utan på det judiska politiska och religiösa etablissemanget, de judiska myndigheterna, landets ledare.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Sabbaten och den kristna kyrkan
De kyrkliga ledarna tog mer och mer avstånd från allt som hade någon anknytning till judarna.

Var Luther antisemit?
Är det sant att Martin Luther var antisemit? Och samtidigt kristen? Hur är det möjligt?

Judehat i bibelord?
Paulus skrev: 'Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten.'

Är judarna djävulens barn?
Har det judiska folket djävulen till far, som det står i Joh 8:44?

Jahve och judarnas egen stat
Hur kommer det sig att judarna tror på Jahve? Och varför ville judarna få en egen stat 1897?

Pontius Pilatus
Vem var Pilatus som dömde Jesus och vad hade han för makt bland judarna, eftersom han var romare?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.