Följ Bibelfrågan på Facebook

Nain i Galiléen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Lite detaljerad info om staden Nain i Galileen önskas. (J.A.)

Det är i Lukas 7 som staden Nain nämns:

"Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var ende sonen, och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne.

När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sade: 'Gråt inte.' Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sade: 'Unge man, jag säger dig: Stig upp!' Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade: 'En stor profet har uppstått bland oss' och: 'Gud har besökt sitt folk.'"

Man tror att det Nain som nämns i Lukas 7 låg där byn Nein i dag ligger, på nordvästra sidan av Jebel Dahi, knappt 1,5 mil sydsydost om Nasaret och 3,5 mil söder om Kafarnaum, vid foten av en höjd som heter Moreh, inte långt från berget Tabor. Både bibelöversättaren Hieronymus (400-talet) och den romerske historikern Eusebius (300-talet) anger att det var här staden Nain låg på Jesu tid.

I dag är orten bara en liten by, men ruiner i området visar att den för många sekler sedan var mycket större.

Mer än så vet vi faktiskt inte om Nain.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Geografiskt fel i Lukas evangelium?
I ett forum där vi satt och diskuterade bibeln om huruvida trovärdig den är och så lade en debattör detta exempel från bibeln för att visa en geografisk felaktighet i Lukasevangeliet. Det handlade om när Jesus uppväckte änkans son i Nain. Lukas skriver att efter det att Jesus väckt upp änkans son i Nain "spred sig detta tal om honom i hela Judeen och landet där omkring". Men Nain låg ju inte i Judeen utan i Galileen. Så hur förklarar man detta?

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Fanns Nasaret på Jesu tid?

Lukas
Vem var egentligen Lukas som skrev evangeliet. Jag har förstått att han var läkare, men vet man nåt mer om honom?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.