Följ Bibelfrågan på Facebook

Nefilim - nedkastade på jorden?

Bibelfrågan: Frågor och svar

1 Mos 6:4 har ofta tolkats som att jättar blev avkomman då Guds söner (änglar) hade sex med jordiska kvinnor.

Fråga: Jag har hört att ordet Nefilim bokstavligen på äldre hebreiska betyder "de som kastats ned på Jorden", stämmer det? (B.N.)

Nefilim översätts oftast med "jättar", men exempelvis Folkbibeln skriver i stället "våldsverkarna".

Förklaringen är att ordet kommer av nefil, ett ord som betyder "falla", "riva ner", "störta ner" eller liknande. Nefilim kan följaktligen betyda "de som river ner" (jättar eller våldsverkare), men det kan också betyda "de som störtats ner" eller "de som fallit ner". Ordet kan alltså både tolkas som några som själva faller eller några som får någonting att falla.

Det du har hört är alltså helt riktigt (även om man får ta bort "på jorden").

Men när de judiska skriftlärde översatte Gamla testamentet till grekiska något sekel före vår tideräknings början, valde de att aanvända det grekiska ordet gigantes, som ju betyder "jättar" eller "jättestora varelser".

Texten i 1 Mos 6:4 har ofta tolkats som att dessa jättar blev resultatet då Guds söner (änglar) hade sex med människokvinnor, men det står inte uttryckligen. Vad texten säger är bara att dessa "nefilim" levde på jorden samtidigt som människornas döttrar födde barn åt Guds söner.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är änglar utomjordingar?
När man talar om änglar i ett kristet sammanhang, är det då egentligen utomjordiska varelser man talar om?

Finns det liv i rymden
Visst talar bibeln om liv utanför jorden, men när den gör det handlar det inte om några gröna små gubbar...

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.