Följ Bibelfrågan på Facebook

Var finns originalbibeln?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Varje ny översättning görs från den äldsta och bäst bevarade grundtexten

Fråga: Var kan man läsa original bibeln? Att bibeln har översatts till moderna språk, har ju gjort att dom som har översatt har tolkat saker och ting åt oss istället för att vi ska tolka bibeln själva. (J.T.)

Ända sedan bibelns böcker färdigställdes - Gamla testamentets hebreiska böcker och Nya testamentets grekiska - har de under olika tider översatts till olika språk så att de som inte kunnat läsa hebreiska och grekiska skulle kunna läsa den på sitt eget språk. Judarna gjorde själva tidigt en översättning av GT till grekiska (titel "Septuaginta"), eftersom det var det språk de flesta judar utanför Palestina talade.

Varje ny översättning görs från den äldsta och bäst bevarade grundtexten, och översättarna har alltid varit noga med att översätta den så exakt som möjligt, just för att inte riskera att förvanska innehållet på något sätt. Däremot kan vissa formuleringar översättas lite olika, och därför är det bra att läsa olika översättningar av bibeln - kanske på olika språk - så att man kan se eventuella skillnader. Men de skillnaderna är så små, att människor som läser bibeln på olika språk ändå får samma innebörd i texten, även om ordvalet blir lite olika.

Men om du kan hebreiska och/eller grekiska så kan du läsa Gamla testamentet på hebreiska här och Nya testamentet på grekiska här.

Och här i Blue Letter Bible finns GT och NT i ett antal engelska översättningar med möjlighet att ta fram all text på hebreiska och grekiska, dessutom med förklaringar till alla ord.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilken översättning är bäst?
Hur ska man veta vilken översättning av Bibeln som är mest korrekt och vilken man ska välja att läsa?

Utelämnade nytestamentliga skrifter
Jag vore intresserad av att få veta vilka böcker som inte togs med när Nya testamentet sammanställdes. Finns det någon sådan förteckning?

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Vilka skrifter godkände kyrkan?
Jag undrar vilka kriterierna var när man slutgiltigt beslutade vilka skrifter som skulle ingå i Nya testamentet.

Har man ändrat i Guds ord?
I den gamla versionen av bibeln står det vissa exempel för vilka straff som är lämpliga för olika brott. (Till exempel så är straffen värre för kvinnor och homosexuella ska straffas med stening.) Men i Bibel 2000 står det bara att det är olämpligt eller nåt i den stilen. Är det inte fel att ändra i Guds text?

Vad togs bort ur bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför. Kommentar?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.