Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad lärde Priscilla Apollos?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad vill Apg 18:26 säga med att Priscilla förklarar grundligare Guds väg för Apollos? (S.G.)

Lukas berättar i Apostlagärningarna att det kom en man som hette Apollos till Efesos. Han var mycket kunnig i de heliga skrifterna, dvs Gamla testamentet, och en duktig talare. Han framträdde i den judiska synagogan och undervisade om Jesus och förklarade hur Jesus uppfyllde de gammaltestamentliga profeternas löften om Messias.

Uppenbarligen hade han fått sin kunskap om Jesus från Johannes döparens lärjungar, eftersom han inte kände till något annat dop än det som Johannes döparen utförde och inte förstod den innebörd som Jesu lärjungar lade i dopet.

När Priscilla och Akvila (två Jesustroende judar som utvisats från Rom av kejsar Claudius) hörde honom undervisa, konstaterade de att hans kunskaper om Jesus var ganska bristfälliga, så de tog honom till sig och förklarade mer ingående vad det innebar att följa Jesus.

Efteråt ville Apollos resa över till Akaia, så församlingen i Efesos skrev till de troende där och bad dem ta emot honom. Det skulle visa sig att Apollos blev till mycket nytta för församlingen i Akaia, i och med att han genom sina kunskaper om Gamla testamentets Messiasprofetior kunde visa att de judiska lärare, som förnekade att Jesus var Messias, hade fel.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kom kristendomen till?
Jag skulle vilja veta hur kristendomen egentligen kom till? Jag har hört många alternativ på det men väldigt komplicerade svar. Har ni något lätt svar på det?

Varför blev människor kristna?
Det finns naturligtvis många anledningar till varför människor gick över till kristendomen. Några anledningar var dock viktigare än andra. Vilka var det? Varför var de så viktiga?

Judendomens betydelse för kristendomen
Vilken betydelse har judendomen haft för kristendomen?

Apostlarnas resor - vem betalade?
Hur fick Jesus lärjungar plötsligt stora ekonomiska resurser och framför allt språkliga förmågor att resa långt och predika för andra folk?

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.