Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesus och tungotal

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus talade sedan barndomen arameiska, och med största sannolikhet talade han som vuxen även hebreiska och grekiska, men han gjorde det av egen mänsklig förmåga.

Fråga: Talade Jesus i tungor? (A.A.)

Första gången det nämns i bibeln att någon talar "i tungor" är vid den första pingsten efter Jesu himmelsfärd, då den helige ande sänkte sig över lärjungarna och de plötsligt började tala "andra tungomål" (dvs "främmande språk", som det står i Folkbibeln), så att alla pilgrimer som kommit från olika länder - från Mesopotamien, Frygien, Egypten, Libyen, Rom etc - för att fira högtiden i Jerusalem hörde evangelium på sitt eget modersmål.

Denna gåva, att kunna tala ett främmande språk som man inte tidigare kunnat, var en av de gåvor som lärjungarna fick genom "dopet" i helig ande, och syftet var dels att de skulle kunna förkunna evangeliet för utomstående, dels att genom detta under bevisa Guds kraft.

Det är ju så att Gud genom sin ande ger den troende olika gåvor: undervisningens gåva, tröstens gåva, gåvan att dela med sig, att vara en duktig ledare och att visa barmhärtighet (Rom 12:6-8), att meddela vishet och kunskap, att bota sjuka, att göra under, att profetera och att tala olika språk (1 Kor. 12:8-11). Gåvorna är många, men Gud ger alltid de andliga gåvorna "så att det blir till nytta" (1 Kor 12:7), och just i den situationen - då tusentals människor från olika delar av världen som talade en mängd olika språk var samlade i Jerusalem - var det till mest nytta att de kunde tala främmande språk.

Jesus talade sedan barndomen arameiska, och med största sannolikhet talade han som vuxen - liksom de flesta andra som var bosatta i Palestina - även hebreiska och grekiska, men han gjorde det av egen mänsklig förmåga. Det var också tillräckligt eftersom det var de språk hans åhörare talade. Det finns inga uppgifter om att han i någon situation genom andens kraft skulle ha talat något annat språk.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibelns ord om andens gåvor
Var och vad står det i Bibeln om "andens gåvor"?

Hur vet man att man har fått Guds heliga ande?
Det står i bibeln (ungefär) att den som har fått den heliga anden har fått evigt liv. Men hur kan man veta om man verkligen har fått den? Känner man det eller märks det på nåt särskilt sätt?

Guds ande och olika kyrkor
I många församlingar kan man uppleva Guds andes närhet i lovsånger och tungotal, men i andra är det nästan tyst. Varför saknas den helige ande i en del församlingar?

Andedop och tungotal
Tungomålstalet har för många kommit att bli det definitiva syn- och hörbara beviset på att en människa har blivit andedöpt.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.