Följ Bibelfrågan på Facebook

Fanns det en tvärslå på Jesu kors?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Tusentals människor korsfästes efter Spartacus uppror år 70 f Kr och efter förstörelsen av Jerusalem år 70 e Kr.

Fråga: Vet man med säkerhet att romarna använde en tvärslå i sina korsfästningar? Finns det dokumenterade bevis för att detta och i såna fall, att det hade börjat redan vid jesu död? Har du dokumenten för detta också? (J.L.)

Korsfästelsen (och dessa "kors" hade många olika utseenden) hade troligen sitt ursprung bland perserna. Man vet att tillfångatagna pirater korsfästes i Atens hamn på 600-talet före Kristus. Alexander den Store introducerade den här avrättningsmetoden i hela sitt rike och en gång lät han korsfästa en general som hade invändningar mot hans krigsplaner.

När romarna tog över makten över området kring Medelhavet efter grekerna, övertog de även korsfästelsen som användes för slavar, upprorsmakare och särskilt avskydda fiender. Tusentals människor korsfästes efter Spartacus uppror år 70 f Kr och förstörelsen av Jerusalem år 70 e Kr.  

Eftersom romarnas föregångare grekerna (liksom dessas föregångare, perser och flera andra folk) spikat eller bundit upp de dödsdömda på "stauros" (störar, pålar) med olika utseenden - både med och utan tvärslår - så kan man nog utgå från att även romarna redan från början använde flera olika varianter av "kors". Därför är det omöjligt att säga vilken typ som användes i just Jesu fall.

Men man vet från olika mer eller mindre samtida historikers uppgifter att de dödsdömda tvingades bära tvärslån (som bör ha vägt ca 35 kilo) till avrättningsplatsen där de upprätta stolparna redan fanns uppställda och användes om och om igen. Att bära själva pålen, som anses ha vägt ungefär dubbelt så mycket, borde ha varit en omöjlighet - särskilt för en fånge som misshandlats svårt innan han fördes iväg för att avrättas. Även en 35-kilosbjälke var nog mer än de flesta orkade med.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Korsfästes Jesus på en påle?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?

Måste Jesus bli korsfäst?
Kristus skulle bli korsfäst - och därför var det vad Gud uppenbarade för profeterna många hundra år tidigare.

Korset i Herculaneum
År 1938 upptäcktes ett kors i en byggnad i Herculaneum som förstördes vid vulkanen Vesuvius utbrott år 79.

Uppfann Gud korsfästelsen?
Det är inte profetian som bestämmer den framtida händelsen, utan den framtida händelsen som bestämmer profetian.

Om Jesus dött i en gaskaammare?
Vilken symbol skulle de kristna använt om inte Jesus dött just på ett kors?

Var låg Golgata (Golgota)?
Golgata låg strax utanför staden, utan tvekan på en väl synlig, allmän plats, eftersom romarna ville att avrättningarna skulle fungera som avskräckande exempel och ses av så många som möjligt.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.