Följ Bibelfrågan på Facebook

Var fiskade Petrus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag vill veta i vilken sjö Petrus fiskade när Jesus skickade honom för att kunna betala tempelskatten (Mat. 17:27)? Och hur långt fick han gå då? (M.S.)

När den händelsen utspelades befann de sig i Kafarnaum, en sjöstad vid Gennesarets sjö (Galileiska sjön). Petrus arbetade som fiskare i Gennesarets sjö och hade sin båt där. Tempelskatten betalade han till "dem som tog upp tempelskatten", dvs judiska uppbördsmän som hade till uppgift att ta upp skatt och som också befann sig i Kafarnaum. Så han behövde inte gå långt alls.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gennesarets sjö
Området vid Gennesarets sjö, även kallad Galileiska sjön, så som det såg ut en gång.

Jesu hemort
Varifrån kom Jesus? I Mark 2:1 står det ju att "det blev känt att han var hemma" när han kom till Kafernaum?

Petrus och Andreas första möte med Jesus
I Joh 1:42 står det att Petrus bror Andreas förde Petrus till Jesus. I Matt 4:18 står de dock och kastfiskar när Jesus får syn på dem, och ingen verkar då stå i begrepp att gå efter honom. Hur hänger detta ihop?

Hur kunde Jesu anhöriga tvivla?
I Mark 3:21 skall "Hans anhöriga.... ta hand om honom; de menade att han var ifrån sina sinnen." Vilka var dessa anhöriga? Maria visste ju vem Jesus var via ängeln Gabriel. Således kan det inte har varit Maria och knappast hans syskon heller. Vilka var de anhöriga?

Om aposteln Petrus fru och barn
Petrus bodde tydligen i Kafarnaum med sin hustru och svärmor i ett hus han ägde tillsammans med Andreas när de arbetade som fiskare. Vem kan tänkas stod för kvinnornas försörjning när Petrus övergav fiskhandeln och hustru för att i stället följa Jesus? Dessutom vet man om Petrus hade några barn tillsammans med sin hustru?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.