Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför flyttade Josef och Maria till Nasaret?

Fråga: Bosatte sig Josef, Maria och Jesus i Nasaret på grund av att de inte ville vara med om när Herodes dödade alla gossebarn upp till 2 års ålder? Hur många barn dog? Och hur länge stannade de i Nasaret? (T.D.)

Svar: Nej, Josef och Maria lämnade Betlehem sedan de fått veta att Herodes beslutat att låta döda de små pojkar som fötts de senaste två åren, för att inte riskera att någon av dem växte upp och tog över tronen från honom eller hans ätt.

De begav sig först över gränsen till Egypten (som då var en romersk provins) för att känna sig trygga och när de några månader senare fick besked om att Herodes den store dött återvände de till Palestina. Troligen hade de tänkt bosätta sig i Betlehem, som ju var Josef hemstad och där de redan flyttat in i ett hus, men när de fick veta att det nu var Herodes son Arkelaus som regerade över Judéen bestämde de sig för att i stället bosätta sig i Nasaret i Galiléen där Maria hade sitt föräldrahem.

Där blev de sedan kvar och där växte Jesus upp. Han bodde kvar i Nasaret och jobbade som snickare tills han omkring år 27-28 flyttade till Kafarnaum. Där var han av allt att döma inneboende hos fiskaren Simon som hade ett hus där han bodde tillsammans med sin fru, sin svärmor och sin bror Andreas. Josef verkar ha dött när Jesus var ganska ung, men Maria bodde kvar i Nasaret och det gjorde tydligen även hennes övriga barn, Jesu syskon.

Hur många barn i Betlehem som dog är okänt, men eftersom Betlehem inte var mer än en liten by med uppskattningsvis ett par hundra familjer så kan det ju inte ha funnits särskilt många pojkar under två år. Kanske 5-15 stycken.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nasaret eller Betlehem?
I Luk 2:4 bor Josef i Nasaret och åker därifrån till Betlehem. I Matt 2:22f får Josef i en dröm uppmaningen att bosätta sig i Galilleen, och bosätter sig då i Nasaret. Hur går detta ihop? Antingen kom de väl från Nasaret, eller också flyttade de dit, på Guds anmaning, efter Jesu födelse?

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Vid den tid då Jesus föddes var Nasaret en mycket liten ort, ungefär 30 hektar stor (cirka 5-600 meter i diameter), med ett invånarantal på högst 500 personer, kanske inte mer än 50 familjer.

Vad gjorde Jesus?
Var och när föddes Jesus? Vad gjorde han under sitt liv? Hur dog han och varför? Vad hände när han uppstått?

Profetian om "nasareen"
I Matt 2:23 står det att Josef bosatte sig i Nasaret "för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré." I Bibel 2000 förekommer ordet nasaré endast här. Vilket profetord är det egentligen som åsyftas?

Varför korsfästes Jesus
Vad var det Jesus började predika som var orsaken att han blev korsfäst?

Finns det belägg för barnamorden i Betlehem?
Finns det historiska, ickebibliska belägg - t ex Josefus Flavius - för att Herodes den store dödade alla pojkar upp till 2 års ålder i Betlehem så som det berättas i bibeln?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.