Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Visste inte Paulus vad Jesus lärde?

Fråga: Varför säger Paulus i Rom 8:26 att vi inte vet hur vår bön bör vara, trots att Jesus lärde i Matt 6:9 hur man skulle be ("Fader vår"). (R.G.)

Svar: För det första: När Paulus skrev sitt brev till församlingen i Rom (cirka 25 år efter Jesu korsfästelse) hade Matteus ännu inte gett sin berättelse om Jesu liv och förkunnelse dess slutgiltiga utformning - det skulle dröja ytterligare något tiotal år - och det är inte alls säkert (snarare ganska osannolikt) att Paulus hade hört talas om just lärjungarnas samtal med sin mästare om hur man skulle be. För det andra: Matt 6:9-13 är ett konkret svar på en direkt fråga från Jesu lärjungar om hur man ska be. Jesus förklarar då att de inte ska be långa och mångordiga böner, eftersom ingen blir bönhörd för att man använder en massa ord. Och sedan ger han ett exempel på hur man ska be, på vilket sätt man enkelt och kortfattat kan formulera sin bön till Gud.

I detta böneexempel nämner han de saker som det är viktigt för alla att be om. Först och främst att Guds rike ska komma och att Guds vilja ska råda på jorden, att man alltid ska ha mat för dagen, att Gud ska förlåta våra brister och misstag och att vi inte ska utsättas för alltför svåra prövningar.

Men det innebär naturligtvis inte att det är allt vi kan eller bör be om. Utöver dessa saker, som gäller alla troende, finns det ju otaliga personliga böneämnen - troligen lika många som det finns människor på jorden. Det framgår av otaliga andra ställen i Bibeln och i Jesu egen förkunnelse att vi kan vända oss till Gud med böner om praktiskt taget allting. Det kan vara sjukdomar, problem, tacksägelser etc etc. Och ofta vet man inte ens vad man ska be Gud om, eftersom man inte vet vad som är Guds vilja.

Det är i den situationen den troende kan vara lugn i vetskapen om att den heliga anden (en ny faktor som kom in i bilden drygt sju veckor efter Jesu korsfästelse) känner hans hjärta och förmedlar hans innersta tankar till Gud utan att de behöver uttryckas i ord.

Det är detta Paulus understryker i sitt brev till församlingen i Rom.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bergspredikan
Så här återger Levi Matteus - i Svenska Folkbibelns översättning - det som har kommit att kallas 'Bergspredikan'.

Paulus och 'den historiske Jesus'
Det viktiga för den första församlingen var inte detaljerna kring Jesu liv och verksamhet, var han var född, vilka byar han vandrat runt i, vilka synagogor han predikat i eller när, var och hur han hade sagt olika saker.

Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare.

Hur kan Gud höra alla böner?
Liksom miljarder nervändar i kroppen är kopplade till hjärnan genom fysiska nervtrådar, så är miljarder människor 'kopplade' till Gud via ett andligt förbindelsenät.

Bönesvar
Varför svarar inte Gud på våra böner? Varför visar han oss inte sin omtalade kärlek?

Evangelisten Matteus
Aldrig kunde tullaren Matteus Levi ana att han en dag skulle bli känd över hela världen som författare till en bok som skulle bevaras i årtusenden och läsas av miljoner människor.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...