>

Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Bönesvar

Fråga: Varför svarar inte Gud på mina böner? Varför visar han mig inte sin omtalade kärlek? (A.G.)

Svar: Hur vill du att Gud ska svara? Hur vill du att han ska visa sin kärlek?

Är det så att du redan på förhand har bestämt dig för hur Guds svar måste vara för att du ska acceptera det? Är det så att det enda du skulle uppfatta som ett svar från Gud är att en viss bön eller önskan går i uppfyllelse?

Det är mänskligt att sätta upp villkoren för hur Gud ska vara och agera, och när han inte svarar på våra önskningar och böner på det sätt som vi vill, så tolkar vi det som att han inte svarar - eller till och med att han inte finns.

Men det är inte vår åsikt om hur Gud borde vara som bestämmer hurdan Gud i verkligheten är. Inte heller är Gud någon "ande i lampan" eller någon sorts sagofé som viftar med sitt trollspö och uppfyller våra önskningar så fort vi ber om något.

Om vi bara kan tro på Gud under förutsättning att han överensstämmer med våra åsikter om hur han ska vara - om vi känner oss svikna av Gud om han inte visar sin kärlek genom att svara på det sätt vi vill - om vi tvivlar på Gud därför att vi inte får vad vi ber om, utan hans svar blir nej (även ett "nej" är ju ett svar), så kommer vi att bli - och förbli - besvikna.

Visst händer det att Gud uppfyller våra önskningar, men oftast är hans svar på våra böner faktiskt ett "nej" eller ett "inte nu", helt enkelt därför att våra tankar och önskningar inte harmonierar med hans plan för vårt liv och hans kunskap om vad som är bäst för oss. Så en förutsättning för att vi ska få Guds "ja" på våra böner är att vi överlåter oss själva i hans händer - att vi strävar efter att göra Guds vilja - att vi låter honom "lägga sin lag i vårt bröst och skriva den i vårt hjärta" (som profeten Jeremia uttryckte det) - att vi tar emot Guds ande och låter den leda oss.

Då är Guds vilja också vår vilja, och då blir inte vår bön något krav på Gud, utan en bön om att han ska låta sin vilja ske. Och vi kan vara absolut trygga i förvissningen om att Gud hör vår bön och svarar på det sätt han vet är bäst för oss, därför att han älskar oss. Därför att vi är hans barn.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bön och bönesvar
Jag skulle vilja ha exempel på bibelställen i Nya testamentet som talar om bön och bönesvar.

Hur kan Gud höra alla böner?
I dag finns det sex miljarder människor i världen. Hur kan Gud höra alla människors böner?

Bön enligt Guds vilja
Hur kan jag veta om jag ber i enlighet med Guds vilja för mej eller för andra?

Lovar bibeln att kristna ska få alla böner uppfyllda?
Vad menar Jesus då han säger att 'om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni skall få det'?

Vilka är Guds utvalda?
I Romarbrevet 8:29-30 pratar Paulus om Guds utvalda, och jag undrar: Vilka är Guds utvalda? Och vad menar Paulus med det han skriver?

Kristen med dålig gudsrelation
Vad gör man när det känns som om Gud känns så oändligt långt borta, som om man har tappat kontakten?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...