Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Bön och bönesvar

Fråga: Jag skulle vilja ha exempel på bibelställen i Nya testamentet som talar om bön och bönesvar. (F.S.)

Svar: Här är några bibelställen av det slag du söker:

Gud svarar alltid på våra böner: 2 Kor 6:2, Joh 14:12-14, Matt 7:7-11

Om vi ber i enlighet med Guds vilja: 1 Joh 5:14-15

Om vi håller hans bud: 1 Joh 3:22-23

Han förmår göra långt mer än vi ber om: Ef 3:20

Men han svarar inte alltid på det sätt vi vill: 2 Kor 12:7-9

Och det där allra sista är något som är väldigt viktigt att komma ihåg...

Bibeln säger förvisso att Gud svarar på alla våra böner om vi ber i tro. Men det innebär inte att vi får ta de här löftena från Guds sida som någon sorts checkar in blanco där vi kan fylla i önskat belopp och sedan hänvisa till löftet och kräva att få vad vi vill ha. Risken är stor att vi blir besvikna. Det är många som har förlorat sin tro på grund av överdrivna och förhastade löften om Guds ingripanden mot sjukdomar - och säkert lika många som har börjat tvivla på sin egen tro, när inte böner har besvarats.

För det är ju faktiskt så att Gud inte är någon "ande i lampan" eller någon sorts lyckofé som ger oss allt vi vill ha.

Om vi tänker efter så skulle vi (och Gud) hamna i en omöjlig situation om alla människas böner skulle uppfyllas. Det är ju faktiskt så att två människors önskemål väldigt ofta kommer i konflikt med varandra. Det behövs bara ett par små exempel för att visa att det vore fullkomligt ohållbart.

Anta att en mamma ber till Gud att barnet ska äta sin spenat, och att barnet ber till Gud att få äta glass i stället...

Eller att vi ber Gud om någonting som kanske rentav är till skada för oss i det långa loppet (även om det i våra ögon verkar synnerligen positivt just nu)...

Hur ska då Gud svara? Vems önskan ska han tillgodose? Ska han ge oss vad vi vill - även om det rentav är till skada för oss - eller ge oss det som är bäst för oss? Hur ska då Gud svara? Genom att ge oss vad vi vill - även om det rentav är till skada för oss - eller ge oss det som är bäst för oss?

Det faller följaktligen på sin egen orimlighet att det skulle vara den sortens bönesvar Jesus utlovar. Men vad menar då Jesus? Vad innebär löftet om Guds svar på bön?

Problemet är att när vi ber, så tänker vi oss nästan alltid att bönesvar är detsamma som att vi får det vi vill ha. Ofta har vi bestämt oss redan på förhand vilket svar vi vill ha, och det enda vi uppfattar som bönesvar är att vi får det vi vill ha. Med andra ord - om vi inte får våra önskningar uppfyllda så tolkar vi det som att Gud inte svarar. Men Gud ser det hela annorlunda...

Gud vill alltid vårt bästa. Och han vet vad som är bäst för oss i det långa loppet, även om det strider helt och hållet mot våra egna kortsiktiga önskningar. Gud har nämligen en helt annan överblick av situationen än vi har.

Det är ju så att vi faktiskt inte känner till alla omständigheter. Vi ser så lite, vårt synfält är så begränsat - vi ser bara för stunden, just nu - och det vi tror är det enda rätta är kanske helt fel sett på längre sikt (något som bara Gud kan se).Vi önskar en sak, men det som är bäst för oss kanske är något helt annat - kanske rentav motsatsen till det vi ber om.

Eftersom Gud vet och ser allt det vi inte har en aning om, och eftersom han verkar i oss ur ett större perspektiv, med ett syfte som sträcker sig långt utöver våra intressen och önskemål här och nu - Guds syfte är ju att forma oss till hans avbilder - svarar han följaktligen inte alls alltid på våra böner på det sätt vi skulle vilja. Många gånger är det helt enkelt så att Gud, genom att inte ge oss det svar som vi just för ögonblicket vill ha, ger oss den hjälp som är den rätta och den bästa för oss?

Och det är det Jesus understryker i ett annat ord:

"Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det" (Matteus 6:8)

Kort sagt: Gud ger oss vad vi behöver - inte vad vi vill ha!

Bönesvaret kan betyda att vi får det jobbigt, att vi får problem, att vi får uppleva smärta av både det ena och det andra slaget - men när vi har gått igenom det hela så har vi kommit ett steg längre. Vi har mognat. Vi har växt. Vi har rentav kommit närmare Gud.

Han har svarat på det sätt som han vet är bäst för oss - och det är verkligen inte alltid det som vi vill, det som vi tror är bäst eller det som vi hoppas på. Gud kan med andra ord svara på tre sätt: ja, nej eller vänta - och även ett "nej" och ett "vänta" är svar.

Det är viktigt att minnas att inte ens Jesus själv fick vad han mest av allt önskade sig när han bad till Gud i Getsemane att han skulle slippa gå igenom det han visste låg framför honom. Men vad Gud gav honom var styrkan att härda ut och stå fast vid sitt beslut att inte svika sin faders vilja utan gå sin utstakade väg ända till slutet.

Om vi ser på det vi har kommit att kalla för "Herrens bön" eller "Fader vår" (men som egentligen bara är Jesu förslag till vad en bön bör innehålla) så handlar bönen i första hand om en önskan från vår sida att Guds namn ska hållas heligt och att Gudsriket ska bli verklighet här på jorden, och i andra hand att Gud ska hjälpa oss genom vardagen - ge oss mat för dagen och förlåta oss när vi bryter mot hans vilja. Det är allt. Där finns inte utrymme för någon "önskelista".

Bönen är helt enkelt vårt sätt att kommunicera med Gud, att prata med honom, på samma sätt som vi pratar med människor. Det handlar helt enkelt om att upprätthålla en relation, att hålla kontakt med Gud, visa att vi förlitar oss på honom, lyssnar och vill ha hans ledning i vårt liv. Genom att be till Gud - inte att han ska uppfylla varje enskild önskan vi har utan att han ska göra det som är bäst för oss i det långa loppet och visa oss den väg han vill att vi ska gå - blir bönen vårt sätt att visa Gud att vi lämnar över vårt liv i hans händer. Då kommer vi garanterat rätt! Om däremot bönen har blivit något som huvudsakligen består av att vi ber om olika saker, då behandlar vi Gud på ett sätt som vi knappast skulle behandla någon annan vi känner...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristen med dålig gudsrelation
Den nära relationen till Gud är inte något som kommer automatiskt. Enbart därför att vi är kristna, innebär inte det att vi automatiskt förverkligar Guds vilja med vårt liv.

Bör man be till Gud i ensamhet?
Jesus sa ju till sina lärjungar att när de skulle be så skulle de gå in på sin kammare där de var ensamma. DÅ skulle Gud höra dem. Betyder det att Gud inte hör böner som man ber tillsammans?

Vad betyder ordet 'amen'?
När man ber en bön slutar man alltid med att säga 'amen'? Varför gör man det?

Hur kan Gud höra alla böner?
I dag finns det sex miljarder människor i världen. Hur kan Gud höra alla människors böner?

Bönesvar
Varför svarar inte Gud på mina böner? Varför visar han mig inte sin omtalade kärlek?

Måste man förlåta alla?
Måste man som kristen förlåta även den som inte ber om förlåtelse eller ens ångrar sig?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...