Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Att be enligt Guds vilja

Fråga: Hur kan jag veta om jag ber i enlighet med Guds vilja för mig eller för andra? Kan du ge mig konkreta exempel? (K.)

Svar: Jesus visade med ett väldigt bra exempel hur vi ska be. Sista natten i Getsemane trädgård, när han visste att de judiska myndigheternas representanter var ute efter honom, bad han till Gud att han skulle slippa gå igenom det som väntade honom. Den romerska avrättningsmetoden, att spikas upp på ett kors och sedan tvingas hänga där tills man dog av törst och blodförlust eller attackerades av vilda hundar och andra djur, var ett av de grymmaste dödssätt man kan föreställa sig.

Jesus kände samma skräck som vilken människa som helst - men han visste också vilken uppgift han hade och som han inte fick svika. Därför blev hans bön en innerlig vädjan till Fadern om att på något sätt låta honom slippa uthärda det fruktansvärda som väntade när Judas hjälpt de judiska tempelpoliserna att hitta honom, följd av ord som uttryckte hans fulla tillit till den som sänt honom och gett honom hans uppdrag.

Samtidigt som han lät Fadern få veta hans önskemål uttryckte han sin totala tillit till Gud: "Ske din vilja! Jag önskar att jag kunde slippa gå igenom detta, jag önskar att det fanns något annat sätt att rädda mänskligheten, men om det inte går så kommer jag ändå aldrig att svika. Jag överlämnar mig helt i dina händer. Låt det bli som du vill. Jag vet att du vet vad som är bäst."

Vi kan - och bör - be på samma sätt. "Gud! Det här är vad jag vill och önskar, men du vet bättre än jag vad som är det bästa för mig och alla andra som är berörda, så hjälp mig att handla rätt så att det blir som du vill!"

Om vi ber på det viset så vet vi att vi ber enligt Guds vilja.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bön och bönesvar
Vad säger Bibeln om trons makt, böner och bönesvar? Besvarar Gud alla böner?

Hur kan Gud höra alla böner?
I dag finns det sex miljarder människor i världen. Hur kan Gud höra alla människors böner?

Kristen med dålig gudsrelation
Den nära relationen till Gud är inte något som kommer automatiskt. Enbart därför att vi är kristna, innebär inte det att vi automatiskt förverkligar Guds vilja med vårt liv.

Lovar Bibeln att kristna ska få alla böner uppfyllda?
Vad menar Jesus då han säger att 'om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni skall få det'?

Bönesvar
Varför svarar inte Gud på våra böner? Varför visar han oss inte sin omtalade kärlek?

Att be till Gud
Många ser bönen som någonting mystiskt eller gåtfullt, eftersom de inte inser att det helt enkelt handlar om att prata med Gud.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...