Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Har du en egen fråga? Sök först i Allt om Bibelns arkiv. Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Varför firar adventisterna sabbat på lördagen?

Fråga: Har läst att adventisterna firar sabbaten på lördagen i stället för på söndagen. Stämmer detta och isåfall varför? (Å.M.)

Svar: Adventisterna säger på sin hemsida att de firar sabbatsdagen ("sabbat" är ju helt enkelt det hebreiska namnet på den dag vi kallar lördag) därför att  "Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk." (1 Mos. 2:3.) I och med att Gud alltså heligförklarade lördagen redan vid skapelsen, så är uppmaningen att helga den dagen något som inte bara gäller judar, utan alla som vill leva enligt Guds ord.

Inom judendomen var lördagen den självklara vilodagen och även den dag då man firade gudstjänst i församlingshuset, synagogan. När den allra första kristna/messianska gruppen bildades av Jesu lärjungar och andra judar, som blivit övertygade om att Jesus var den väntade Messias, fortsatte man att helga sabbaten genom att vila den dagen, samtidigt som man började fira en egen gudstjänst på söndagen - den dagen då man först mött Jesus efter hans uppståndelse.

Ett par hundra år senare, när den romerske kejsaren Konstantin förvandlat kristendomen till riksreligion, bröt den alla band med sitt ursprung, judendomen. Man ville ta avstånd från allt som hade med judarna att göra, och nu infördes lagar som föreskrev att söndagen skulle vara både gudstjänstdag och vilodag.

I alla tider har det dock funnits enskilda troende och mindre grupper och samfund som fortsatt - eller återgått till - att hålla sabbaten helig, även om den "stora kyrkan" (både den katolska och sedermera den protestantiska) hållit fast vid söndagen som gudstjänst- och vilodag. När adventismen framträdde ur baptismen i mitten av 1800-talet ville man återvända till "den ursprungliga tron" och helga sabbatsdagen på samma sätt som de första kristna gjort.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Sabbat och söndag
Under församlingens första tre århundraden vilade man på sabbaten, samtidigt som man på söndagarna höll gudstjänster som en hyllning till Jesus Kristus.

Sabbaten och den kristna kyrkan
På 300-talet beslutade kyrkan att ingen kristen församling skulle hålla någon av de högtider som de första kristna hållit.

Guds heliga sabbat
På Jesu tid hade de religiösa ledarna med sina otaliga föreskrifter förvandlat sabbaten, vilodagen, till en börda för folket.

Vilka är 'tio Guds bud'?
De tio budorden (dekalogen), de bud som Gud gav till mänskligheten vid Sinai - inristade på två stentavlor - finns återgivna på två ställen i bibeln.

Guds vilodag
Hur vet man att Gud vilade just på lördagen?

Gudstjänsten i synagogan
Hurdana var gudstjänsterna i synagogorna på Jesu tid? Påminde de om gudstjänsterna i våra kyrkor? Man skulle ju kunna anta att eftersom kristendomen uppstod bland judarna så borde även deras religionsutövande ha 'följt med' till den kristna församlingen.