Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Sabbaten och den kristna kyrkan

Fråga: En vän till mej som är kristen har börjat tro att sabbaten är på lördagen och inte på söndagen och vill att alla kristna församlingar ska ändra gudstjänstdag till lördag. Hon hänvisar till nån påve som levde för ett par hundra år sen och som enligt henne är profeterad om i uppenbarelseboken, en som skulle vara ett av hornen på odjuret och hans namn kunde översättas till vilddjurets nummer. Denne påve skulle ha ändrat sabbatsdagen från lördag till söndag. Jag har tagit avstånd till detta men undrar hur det kommer sej. Jag vet ju att judendomen har sabbat på lördagen. Vore tacksam för att få klarhet i detta. (C.H.)

Svar: Din vän har helt rätt i att sabbaten är lördagen. Det är helt enkelt det namn (hebreiska shabat) som Gud enligt Bibeln gav den sjunde och sista dagen i skapelseveckan då han gjorde den till vilodag och uppmanade människorna att i fortsättningen hålla den dagen helig och ägna den åt vila och gudstjänst. Därför heter också lördagen någonting i stil med "sabbat" på massor av språk. På italienska heter lördagen sabato, på spanska sábado, på polska sobota, på maltesiska sibt, på somaliska sabti, på walesiska saboti och på tjeckiska sobota, bara för att ta några exempel.  

Andra folk gav sabbaten andra namn. Engelsmännen kallar den för "Saturnus dag", Saturday och islänningarna kallar den för "baddag", laugardagur. (Det gör förresten även vi svenskar - "lördag" är helt enkelt en förkortning av "lögardag", dvs baddag.) Men det förändrar ingenting. Sabbaten, shabat, är och förblir den dag som Gud en gång gett det namnet, nämligen lördagen.

Genom alla tider har judarna fortsatt att vila och fira gudstjänst på sabbaten. Eftersom Jesus var jude höll naturligtvis även han sabbaten helig, och det gjorde också hans lärjungar och den tidiga kristna församlingen. Men dessutom började man fira söndagen som gudstjänstdag, till minne av Jesu uppståndelse.

Så småningen, när den kristna tron började breda ut sig, uppstod en allt större klyfta mellan judendom och kristendom. De kyrkliga ledarna tog mer och mer avstånd från allt som hade någon anknytning till judarna. På 300-talet beslutade man att ingen kristen församling skulle hålla någon av de högtider som de första kristna (som ju var judar) hållit. Man flyttade till exempel påsken till en annan dag än den dag som Gud instiftat (eftersom judarna firade den då), och man förklarade att man fortsättningsvis inte heller skulle vila på den veckodag som Gud förklarat som vilodag (eftersom judarna gjorde det) utan i stället göra söndagen till vilodag.

Det var emellertid knappast någon enskild påve som bar ansvaret för den kristna kyrkans övergång från lördag till söndag som vilo- och gudstjänstdag, utan det var snarare en successiv utveckling som hade sin grund i det utbredda judehat som fanns på den tiden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad får man göra på vilodagen?
Är det inte synd mot sabbatsbudet att klippa gräset och jobba i trädgården på söndagen?

Sabbat och söndag
Varför har de kristna söndagen som vilodag? Vad finns det för bibliska belägg för detta? Vilka är motiven, då det enligt vad jag kan förstå strider mot sabbatsbudet? Jag är själv av judisk släkt och vet att lördagen motsvarar den sjunde dagen som Bibeln nämner.

Kristendomens grundregler
Har kristendomen några viktiga grundregler?

Konstantins söndagslag
Var finns originaldokumentet som ändrade sabbaten till söndagsfirande? Det är väl Konstantin, men var står det?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...