Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Hur många lärjungar hade Jesus?

Fråga: Hur många lärjungar hade Jesus och vad hette de? (Y.D.)

Svar: På Jesu tid var det vanligt att lärda män som rabbiner, skriftlärda och fariséer hade elever som lyssnade till deras undervisning och framställde olika frågor, som sedan ledde till djupa samtal och diskussioner.

När Jesus började sin verksamhet på jorden, samlade han genast intresserade omkring sig. Många var förvisso bara nyfikna på att höra vad han hade att säga, men en del ville veta mer. Några av dem insåg till och med att han faktiskt var den Messias, den gudomliga världshärskare, som profeterna talat om och som man väntat på i hundratals år (även om deras bild av Messias inte stämde riktigt med verkligheten). De slog följe med honom och blev hans lärjungar, dvs hans elever. Men vad alla dessa män och kvinnor hette vet vi ingenting om.

Ur den här stora skaran av lärjungar valde Jesus så småningom ut ett antal som skulle hjälpa honom att sprida det glada budskapet om det kommande Gudsriket och om hur vi människor kan uppnå det som varit Guds syfte med oss ända sedan skapelsen - evigt liv. Följaktligen skickade han ut 72 av sina elever att förkunna evangelium (Luk 10:1). Vad de 72 hette vet vi inte heller.

De enda av Jesu personliga lärjungar, som vi känner till namnen på, är de 12 som utgjorde själva kärnan i Jesu verksamhet - de som stod honom allra närmast och som han gav fullmakt att i egenskap av hans apostlar (ett grekiskt ord som faktiskt inte betyder annat än "sändebud") handla å hans vägnar och utföra samma verk som han.

De hette:

Simon (som Jesus senare gav namnet Petrus)
Andreas (bror till Petrus)
Jakob och Johannes (som Jesus gav tillnamnet "Boanerges", dvs "åskans söner")
Filippos
Natanael Bartolomaios
Matteus Levi (tullindrivare)
Tomas
Jakob
Simon Kananaios (även kallad "seloten")
Judas (även kallad Taddaios eller Lebbaios)
Judas Iskariot (som förrådde Jesus)

Efter det att Judas tagit sitt liv, sedan han förrått Jesus i Getsemane och överlämnat honom till de romerska ockupationsmyndigheterna, drog de övriga elva lott om vem som skulle efterträda honom.

Lotten föll på en man vid namn Mattias (Apg 1:15-26). Han var uppenbarligen en av de 72 lärjungarna, eftersom Lukas påpekar att han varit med i gruppen kring Jesus "från det att han [Jesus] döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss" (Apg 1:22). På sätt och vis kan man alltså säga att det fanns 13 personer i den inre kretsen av lärjungar som kallades apostlar, men de var aldrig mer än 12 stycken samtidigt (under Jesu verksamhet på jorden).

Dessutom tillkom senare ytterligare en apostel, nämligen den fariseiske skriftlärde Saul (Paulus) som dessförinnan varit en av den unga församlingen häftigaste motståndare. Han hade alltså inte alls tillhört den ursprungliga lärjungaskaran, men kallades senare av Kristus personligen till samma uppgift som de ursprungliga 12 och benämns därför också apostel.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Lärjungarna och Guds rikes ankomst
När Jesus kallade sina första anhängare, så trodde de utan tvekan att han var den som skulle driva ut de romerska ockupanterna och förverkliga det messianska riket.

Vad hände sedan med lärjungarna?
Vart tog alla lärjungarna vägen efter Jesu himmelsfärd ? Finns det dokumenterat ?

Gå i Jesu fotspår
När Gud uppenbarades i mänsklig gestalt och "tog sin boning bland oss" som Jesus från Nasaret, var det för att föra oss till sig.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...