Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vad hände sedan med lärjungarna?

Fråga: Vart tog alla lärjungarna vägen efter Jesu himmelsfärd ? Finns det dokumenterat ? (M.Ö.)

Svar: Om man med "dokumenterat" menar uppgifter om lärjungarna i "offentliga källor", dvs källor utanför de kristna kretsarna, så blir svaret nej. I samhället i stort var de här personerna säkert både okända och ointressanta. Däremot finns det en hel del information om dem i olika brev och berättelser från andra kristna på den tiden. På så sätt kan vi spåra åtminstone de flesta av dem och se vad de sysslade med efter Jesu himmelsfärd.

Allra först stannade ju lärjungarna kvar i Jerusalem i väntan på att få den Helige anden. Där organiserade man den första församlingen, som skulle komma att bli själva "huvudkyrkan" under flera år framåt. År 35 kördes alla utlänningar ut ur Jerusalem, och det innebar att även de ickejudiska kristna skingrades åt olika håll tillsammans med de hellenistiska judarna, medan de hebreiska apostlarna stannade kvar i Jerusalem. Härifrån fortsatte de att sprida evangeliet, så som Jesus uppmanat dem. (Mycket av det här kan du läsa om i Apostlagärningarna.)

Petrus fortsatte att förkunna evangeliet. Hn greps tillsammans med de andra och förklarade orädd sin tro och sina avsikter inför Stora rådet. I Joppa fick han en syn som sa honom att alla människor var "rena" inför Gud och att evangeliet var avsett även för andra folk. Herodes fängslade honom i Jerusalem, men en ängel räddade honom därifrån. Han var den förste som förespråkade avsteg från Moses ceremonilag och menade att ickejudarna inte skulle behöva omskära sig.

I fortsättningen reste han omkring, precis som Paulus, mellan de församlingar som bildats i olika städer i Pontus, Galatien, Bithynia, Kappadocien och Asien. Han grundade församlingen i Antiokia, han var verksam i Babylon (vilket antingen var den välkända staden vid floden Eufrat, eller också en annan beteckning på Rom), och som följeslagare hade han Johannes Markus (evangelieförfattaren) och Silvanus eller Silas. Det var Petrus som gav Markus mycket av de faktauppgifter som han skrev ner i evangeliet. Petrus besökte även Rom där han enligt traditionen utsågs till biskop för församlingen. Han dog slutligen martyrdöden under Neros förföljelser och enligt kyrkohistorikern Hieronymus korsfästes han med huvudet nedåt - på egen begäran, därför att han inte ansåg sig värdig att korsfästas på samma sätt som sin Herre.

Andreas gav sig också ut och missionerade. Enligt Hieronymus befann han sig på 80-talet hos syterna och sogdierna, hos sacaerna och i en stad som heter Sebastopolis. Han begravdes i Patrae, en stad i Akaia, där han korsfästes av Aegeas, edessenernas guvernör.

Jakob, Sebedeus son, fick en hög befattning bland apostlarna och han är den ende av de 12 vars död finns omtalad i Bibeln. Han dog tio år efter Jesu korsfästelse.

Johannes tog hand om Maria efter Jesu korsfästelse och lät henne bo i sitt hem i Jerusalem. Han var bekant med översteprästen och åtnjöt diverse sociala förmåner. Han beskrivs som en av "pelarna" i församlingen i Jerusalem och han var fortfarande kvar där när Paulus var i Efesos år 58. När Paulus lämnat Efesus skickades Johannes dit för att ersätta honom, omkring år 65. Där tillbringade han också de sista åren av sitt liv.

Under en av förföljelserna skickades han som fånge till ön Patmos där Jesus gav honom den framtidssyn som finns nedskriven i "Johannes uppenbarelse" några år före sekelskiftet. Polykrates nämner honom som martyr, men säger inget om när, var och hur han dog. hans brev vittnar om att han ansvarade för ett stort område som krävde många resor då han skulle besöka alla små församlingar. Han dog omkring år 100.

Filippos var tillsammans med de andra apostlarna i "det övre rummet" i Jeruslem efter Jesu himmelsfärd liksom på pingstdagen. Han predikade evangeliet i Samarien och enligt traditionen verkade han bland annat i Frygien, dit han uppenbarligen begett sig med sin familj. Hans verksamhet slutade med att han korsfästes och stenades till döds i den frygiska staden Hierapolis. Där begravdes han också, och hans döttrar begravdes tillsammans med honom.

Bartholomeus (även kallad Natanael). Han var en av de lärjungar som var med vid Jesu himmelsfärd. Det berättas från olika källoor att han en tid senare begav sig som missionär till "Östern", vilket troligen var Indien. Enligt traditionen predikade han där med utgångspunkt från Matteus evangelium, som han även översatte till deras språk. Efter flera förföljelser blev han slutligen nedslagen, korsfäst och halshuggen i staden Albinopolis i Armenien.

Thomas verkade enligt de äldsta traditionerna i Partien eller Persien, och senare traditioner säger att han reste ännu längre österut och förkunnade evangeliet för meder, karmanier, hyrkanier, baktrianer och magier. Även han dog martyrdöden, men det är osäkert på vilken plats. Enligt somliga källor dog och begravdes han i Edessa, medan andra källor säger att han led martyrdöden i den indiska staden Calamina, där han stacks ner med ett spjut eller en pil.

Matteus stannade kvar i församlingen i Jerusalem efter Jesu himmelsfärd. Enligt olika källor stannade han där i 15 år, då han även skrev sitt evangelium, innan han begav sig ut som missionär till perserna, parterna och mederna. Det finns en legend som säger att han, efter att ha förkunnat budskapet om riket i Etiopien och Egypten, dog martyrdöden på order av kung Hircanus.

Om Jakob, som också kallades "Jakob den lille" vet vi ingenting alls, och inte heller om Thaddeus.

Simon Seloten (seloterna var ett parti bland judarna som ansåg att deras land skulle styras enligt Mose lag, och de var fast beslutna att göra motstånd mot romerska eller andra utländska myndigheter i Palestina) predikade enligt traditionen evangeliet i Mauritanien, i Afrika och ända uppe i Britannien. Även han korsfästes.

Judas begick självmord.

Det är väl i stort sett vad som kan sägs vara någorlunda "dokumenterat" i olika källor - traditioner, brev och andra skrifter. Sedan finns det givetvis säkert massor av legender om alla apostlarna, men sanningshalten i dem kan man nog hysa väl befogat tvivel om.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Lärjungarna och Guds rikes ankomst
När Jesus kallade sina första anhängare, så trodde de utan tvekan att han var den som skulle driva ut de romerska ockupanterna och förverkliga det messianska riket.

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Hur kunde den lära som Jesus hade växa sig så fort? Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt? Jag menar de första århundradena efter Jesus död.

Apostlarnas resor - vem betalade?
Hur fick Jesus lärjungar plötsligt stora ekonomiska resurser och framför allt språkliga förmågor att resa långt och predika för andra folk?

Hur många lärjungar hade Jesus?
Hur många lärjungar hade Jesus och vad hette de?

Matteus arameiska evangelium
I ett svar uppges att det finns (fanns?) en arameisk version av Matteusevangeliet som skulle ha tillkommit redan på 40-talet, medan den allmänna uppfattningen ju är att evangeliet i sin grekiska version tillkom först efter år 75. Det vore intressant att få veta mer om dokumentationen bakom den arameiska versionen.

När dog Jesu lärjungar?
Jag skulle vilja veta när lärjungarna dog, ifall man vet det.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...