Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Augustinus

Fråga: Vem var Augustinus? (S.N.)

Svar: Augustinus föddes i Tagaste i Nordafrika år 354. Hans mor, Monica, var kristen och han tog följaktligen tidigt starkt intryck av kristendomen. Han gick i skolan i Kartago, där han tidvis levde ett ganska vilt liv. Vid påsken 387 döptes han emellertid av biskop Ambrosius av Milano och sedan återvände han till Afrika. År 395 blev han biskop i Hippo. Om de här åren - om sin uppväxt, omvändelse och första tid som kristen - berättar han i självbiografin "Bekännelser".

Augustinus kom att få stor betydelse för den kristna teologin. Både den katolska och den evangeliska kyrkan betraktar honom som en av sina största lärare (hans bevarade skrifter omfattar sammanlagt fem miljoner ord). Bland hans viktigaste läror var läran om synd och nåd (där han hävdade han att människan av naturen var fördärvad och bara kunde bli frälst - dvs få evigt liv - genom Guds nåd) samt predestinationsläran som sa att människan var förutbestämd till salighet eller förtappelse.

Augustinus dog år 430.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nåd och rättfärdighet
När vi i kristna sammanhang talar om Guds nåd, syftar vi på Guds kärleksfulla barmhärtighet och mildhet.

Vad menas med 'frälsning'?
'Frälsning' är ett gammalt svenskt ord som helt enkelt betyder - räddning. Vi har till exempel ordet i den gamla benämningen på livboj eller räddningsboj, 'frälsarkrans'.

Vad händer alla som tillhör andra religioner?
Om man enligt Nya Testamentet måste tro att Jesus är Guds son för att komma till Guds rike, hur går det då med alla andra människor vilkas religioner har ett minst lika kärleksfullt budskap som vårt kristna?

Är det Jesus eller vi som väljer?
Bibeln säger att Jesus ska hämta upp sina 'utvalda'. Men om det är Jesus som väljer, vad händer då med vår fria vilja?

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...