Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Dödsstraff och kristen tro

Fråga: Vad är den kristna inställningen till dödsstraff? (P.B.)

Svar: Enligt bibeln är livet en gåva från Gud - i grund och botten är det något av Gud själv, eftersom Gud är liv och allt liv är av Honom. Den ende som har makt och rätt att råda över människans liv och död är Gud.

Därför är det enligt Guds ord alltid fel att döda sin medmänniska - att självsvåldigt utplåna ett liv som Gud har gett. I den frågan är bibeln helt entydig. Därför är också ett av de första buden detta:

Du ska inte dräpa! (2 Mos 20:13 och 5 Mos 5:17).

Den som dödar en människa gör sig skyldig till mord.

Det finns inga undantag. Att dödsstraffet fanns i det gamla Israel och att människor som kallat sig kristna i alla tider har dödat lika mycket som alla andra - både genom "lagliga dödsstraff", som genom att döda människor som man, genom att ge dem beteckningen "fiender", har ansett bör straffas kollektivt - förändrar ingenting. I alla tider har människor, som kallat sig kristna, både försvarat dödsstraff, dömt sin nästa till döden och utan att tveka utbildat sig till att ta livet av sin nästa, men det rubbar inte Guds ord.

Guds vilja, Guds lag, är densamma även om inte vi lytt eller lyder den.

Mord är och förblir mord även om det är sanktionerat av samhället och utförs av statsanställda bödlar - i fängelser eller på slagfält. Att dräpa är att dräpa även om vi lever i en kultur där dräpandet är accepterat.

Varje avrättning är ett mord och ett brott mot Guds bud.

Med tanke på andra människors säkerhet kan vi naturligtvis bli tvungna att se till att personen i fråga inte förblir fri och kan fortsätta att skada andra, men...

Att vara kristen är att tillhöra Kristus och ha honom som förebild.

"Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus" (Fil 2:5)

Att vara kristen är att leva som Jesus gjorde, att handla så som Jesus skulle ha gjort (och inte låta vårt agerande styras av våra egna egoistiska känslor, våra mänskliga, personliga intressen, vårt hämndbegär...).

Kan vi föreställa oss Jesus dra i handtaget som utlöser den dödande giftsprutan, slår på strömmen till den elektriska stolen eller fyller gaskammaren med dödande gas?

I just den här frågan ger oss för övrigt Jesus ett mycket klart exempel på hur vi bör handla. Bibeln berättar om hur han själv hamnade framför en kvinna som begått ett brott, som enligt judisk lag var belagt med dödsstraff, och skulle avrättas genom stening. Jesu ord till dem som ville stena henne var:

"Den av er som är utan synd kan kasta första stenen" (Joh 8:7)

Och till kvinnan sa han:

"Gå nu och synda inte mer" (Joh 8:11)

Hela kristendomen bygger på förlåtelse, försoning och upprättelse - att Gud genom Jesus har öppnat en väg för alla människor att kunna ångra och bli förlåtna, att komma tillbaka till Guds närhet, att komma in på rätt spår igen och en dag fullborda det syfte för vilket vi skapades. Hela kristendomens grund och kärna är kärlek. Och i kärleken finns ingen plats för dödsstraff.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Dödshjälp - eutanasi
Om vi vänder oss till bibeln för att se vad Gud säger, kan vi konstatera att bibeln visar att det är vår absoluta uppgift att ta hand om de gamla, svaga och sjuka och vårda dem.

Hur många har kristendomen dödat?
Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat?

Varför finns det krig i världen?
Varför skapade inte Gud oss människor goda så att vi inte krigade och förstörde utan såg till så att ingen behövde svälta istället?

När börjar livet?
När blir människan en människa? När tar själen plats i fostret?

Godtar Gud dödande?
Är Gud är en pragmatiker som godtar dödande om det leder till en bättre värld?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...