Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Yoga och ayurveda

Fråga: Är det ok för en kristen att testa yoga och ayurveda? (A.S.)

Svar: Att vara kristen är att tro att Jesus är Kristus/Messias (därav själva beteckningen) och sträva efter att följa honom för att nå det mål som Gud har avsett för varje människa som skapats, nämligen evigt liv.

Yoga är olika tekniker - andningsövningar, kroppsställningar, meditation etc - som ursprungligen syftade till att frigöra människan i tron att hon på detta sätt skulle kunna utvecklas andligen och uppnå ett "högre medvetande" och enhet med Gud, men som också har visat sig kunna användas i ett helt annat syfte, nämligen för att åstadkomma avslappning, avstressning, självbehärskning, självkontroll etc, både fysiskt och psykiskt. Använda på det viset har denna typ av övningar i sig själva absolut ingenting med religion att göra och är inget "alternativ" eller någon "konkurrent" till den kristna tron.

Att man inom det indiska religiösa tänkande där exempelvis yogan utvecklades använde sig av noga valda heliga verser, formler, ord eller stavelser som mantra, dvs som hjälp vid meditationen, har inte heller någon betydelse. I dag vet vi att mantrat inte behöver vara något visst, "heligt" ord, utan att det går lika bra att koncentrera tankarna och meditera med hjälp av precis vilket ord som helst. Det är det monotona upprepandet av konsonanter och vokaler som hjälper utövaren att försjunka i meditation.

Ayurveda är den traditionella indiska medicinvetenskapen som arbetar med olika naturläkemedel, dieter och hygienföreskrifter. I alla forntida kulturer utvecklades läkekonster som var en blandning av praktiska behandlingsmetoder som förmedlades från generation till generation och religiösa eller magiska ritualer. Det var ofta präster eller shamaner som ägnade sig åt läkekonst och det var naturligt för dessa kulturer att man tolkade olika naturliga fysiska och själsliga fenomen och funktioner som att det var gudar eller olika andeväsen inblandade. Det betyder givetvis inte att så verkligen var fallet. I dag vet vi vad som faktiskt händer i kroppen när vissa behandlingsmetoder används, och att de effekter som uppkommer är helt naturliga och fullt förklarliga.

Faktum är att mängder av olika terapier som används inom dagens medicin och psykiatri har utvecklats inom kulturer med andra religioner än den kristna, och i vissa fall har haft ett direkt samband med dessa religioner. Men vilken bakgrunden till en viss teknik är, spelar ingen roll. I den mån själva tekniken eller behandlingsmetoden har visat sig ha positiva psykologiska och fysiologiska effekter finns det ingen anledning att ta avstånd från den.

När det gäller det du frågar om - yoga och ayurveda - finns det alltså ingenting i själva teknikerna/metoderna som står i strid mot tron på att Jesus är Messias eller på något sätt skulle hindra en människa att leva enligt Guds vilja.

Om en kristen skulle tvingas ta avstånd från alla företeelser som har sitt ursprung i främmande kulturer/religioner, skulle vi inte kunna använda vare sig narkos, hypnos eller akupunktur, som alla en gång hade anknytning till främmande religioner. Vi skulle inte kunna skjuta nyårsfyrverkerier, titta på majbrasor eller dansa runt midsommarstänger. Vi skulle inte kunna äta mat från kulturer med andra religioner, ägna oss åt idrotter som en gång utgjort en del av ett religiöst tänkande, ägna oss åt konst bara därför att konsten fyllt en viktig religiös funktion inom många kulturer, bära kläder som har - eller har haft - en religiös innebörd i andra kulturer och religioner, osv, osv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är alternativmediciner ockultism?
Ska verkligen den som är kristen gå till folk som sysslar med olika underliga läkemetoder? Säger inte bibeln att vi ska hålla oss borta från sådana saker?

Nya terapiformer, 'new age' och kristen tro
Hur ska man som kristen förhålla sig till sådana företeelser som olika nya terapiformer (kristaller, färger etc) som oftast utövas av personer med anknytning till nyandligt tänkande? Måste inte detta klassas som ockultism, dvs sådant som bibeln varnar oss för?

Är healing synd?
Säger bibeln att det är synd att hålla på med healing? Då menar jag den här sortens olika terapier som man sysslar mycket med inom new age där man påstår sig använda olika energier och till exempel påverka kroppen med hjälp av kristaller.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...