Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Tro som kan förflytta berg

Fråga: Vilken innebörd lägger Jesus i begreppet "tro" när han talar om "tro som kan förflytta berg"? (A.L.)

Svar: När vi i dagligt tal använder ordet "tro", så betyder det oftast ungefär "anta, förmoda, men inte vara säker". Vi "tror" att det ska bli vackert väder och vi "tror" att filmen vi ska se är bra. Vi "tror" att vårt favoritlag ska vinna och vi "tror" på en bättre framtid. Det handlar alltså hela tiden om en önskan, en förhoppning. Den sortens tro förflyttar inga berg.

När bibeln talar om tro, menar den något helt annat...

I Gamla testamentet används ordet ha'amin, som kommer av aman, vilket betyder "vara fast" eller "vara säker". Det handlar alltså om förtröstan, om övertygelse, om förvissning - vetskap. Ordet används speciellt om en tillitsfull inställning till en person, och i synnerhet om tillit till Gud.

Det gäller också de ord för "tro" som förekommer i Nya testamentet. Här används först och främst det grekiska substantivet pistis (övertygelse, tro, tillit, trohet, trofasthet) och verbet pisteuein (förlita sig på, ha tillit till).

Båda orden förekommer mycket ofta - exempelvis i det bibelord du frågar om - och betecknar en fullkomlig övertygelse. "Tro på Gud", i biblisk mening, är att hysa en full förtröstan på att Gud är den han säger sig vara och att han ska infria vad han lovat.

Det är också vad som uttrycks i den - förvisso ofullständiga (eftersom tro omfattar så mycket) - definition som finns i Hebreerbrevet 11:1:

"Tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser."

När Jesus uppväckte Lasaros tackade han sin Fader för bönesvaret redan innan stenen vältrades bort från graven. Han behövde inte först se att hans vän verkligen levde, utan tackade Gud i den fullkomliga övertygelsen om att Fadern hade hört honom och besvarat hans bön.

Det är den tro som kan förflytta berg.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Kallade och utvalda
Hela Romarbrevet 8 understryker att Gud på alla sätt kommer att hjälpa dem som älskar honom att nå det goda - uppnå evigt liv.

Predestinationsläran
Predestinationsläran är läran om att Gud redan på förhand har bestämt varje människas eviga öde.

Är det Jesus eller vi som väljer?
Bibeln säger att Jesus ska hämta upp sina 'utvalda'. Men om det är Jesus som väljer, vad händer då med vår fria vilja?

Den som har, han skall få...
Jesus talade inte alltid i liknelser för att människorna skulle ha lättare att förstå hans undervisning, utan många gånger var det tvärtom.

Vilka är Guds utvalda?
Jesus var den första människan som uppstod till evigt liv, men han skulle följas av 'många bröder'.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...