Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Bibelkoden - finns det dolda budskap i Bibeln?

Fråga: Du ska inte förbanna eller förvrida Guds kanske mäktigaste bevis på hans existens t ex genom Bibel koden som exempel finns många fler. Bibelkoden är sann! Gud har dolt en Kod som ska kunna tydas med hjälp av framtiden datorer för att folk ska förstå att Gud har med den heliga ande skrivit Bibeln genom profeter så de förstår att Bibeln är Guds ord. (J.K.)

Svar: Bibeln har visserligen mycket att säga om framtiden, men inte i form av några mystiska kodade budskap från Gud...

Hela den här kodhistorien började på 1980-talet när en professor Eliyahu Rips hävdade att han och några andra matematiker vid universitetet i Israel hade hittat namnet på ett antal kända personer från vår tid inkodade i den hebreiska bibeln (Gamla testamentet).

Den metod man använde sig av för att hitta namnen var att man, i stället för att läsa texten på vanligt sätt, valde ut en begynnelsebokstav och sedan läste exempelvis var tredje bokstav, var sjunde bokstav eller var hundrade bokstav. Då visade det sig att det här och där bildades bokstavsserier som utgjorde ord eller namn. Kunde detta vara en form av profetiska budskap från Gud?

Det var utan tvekan en fascinerande tanke och upptäckten resulterade i att diverse författare skrev en mängd böcker om de dolda koderna i bibeln. Man hittade "förutsägelser" om morden på Lincoln, Gandhi, Sadat, Kennedy, Rabin osv. Man hittade profetior om andra världskriget, judeutrotningen och Kuwaitkriget. Och dessutom - vilket var ännu mer fantasieggande och kusligt - fanns det profetior som talade om det tredje världskriget och ändens tid...

Det var många som lät sig fascineras - och bedras. Helt i onödan, eftersom det är så uppenbart att hela teorin är fullkomligt orimlig...

Låt oss tänka oss att ett meddelande någon gång för flera tusen år sedan kodades in i bibeln på ett sådant sätt att ordet framträdde om man läste var nittionde bokstav i texten. Eftersom koden består i att man väljer bokstäver med ett visst antal bokstävers mellanrum, så är det naturligtvis helt uppenbart att en enda bokstav för mycket eller för lite förskjuter alltihop - och plötsligt är det omöjligt att hitta budskapet. Det finns helt enkelt inte kvar längre!

Det betyder att den absoluta förutsättningen för att det kodade budskapet skulle kunna bevaras var att man antingen lyckades bevara den ursprungliga originaltexten, eller att de kopior som framställdes under de följande tusentals åren inte innehöll några som helst förändringar. En enda felstavning, en enda missad eller tillkommen bokstav, och hela det tänkta budskapet skulle inte bara vara förvanskat, utan fullständigt förlorat. Resultatet skulle bara bli ett antal obegripliga bokstäver (som i stället skulle bilda helt andra ord här och där).

Det är här hela bibelkodsteorin rasar samman, för när det gäller bibeltexten så är detta exakt vad som har hänt.

Någon originalhandskrift till gamla testamentet har vi över huvud taget inte bevarad. Och vad avskrifterna anbelangar så är det helt klarlagt att de inte uppfyller nämnda krav på absolut exakthet. Gud må vara fullkomlig, men vi människor är det inte. Skrivarna som gjorde kopior av bibelns böcker var det inte.

Deras oerhörda noggrannhet vid kopieringen är förvisso imponerande. När forskarna jämförde Jesaja bok i de masoretiska texterna (som har använts när man "kod-analyserat" bibeln) med den kompletta texten till Jesaja i den tusen år äldre skriftrulle som påträffades i Qumran, så visade det sig exempelvis att i ett kapitel som bestod av 166 ord, så var det bara ett ord (tre bokstäver) som skilde efter tusen år av kopieringar. Det var ingenting som förändrade innebörden i meningen - men det var två bokstäver mer än vad som behövdes för att omöjliggöra ett budskap som är helt beroende av att inte en enda bokstav förändras.

Faktum är att inga av de handskrifter till den hebreiska bibeln som finns bevarade är de ursprungliga - och inga av manuskripten är identiskt lika. Alla kända gamla hebreiska bibelhandskrifter liksom alla kända gamla handskrifter till den traditionella masoretiska texten har olika antal bokstäver - och därmed faller hela teorin samman som ett korthus. Hela grundvalen för bibelkodens existens är borta!

Det betyder nämligen kort och gott att om man kan utläsa ett kodat budskap i ett av manuskripten, så existerar det inte alls i ett annat (och vilket av manuskripten ska man då välja som det mest "gudomliga"?). Det betyder vidare att om det hade funnits ett kodat meddelande i den ursprungliga texten, så hade det likväl inte kunnat finnas i de texter vi använder i dag. Det gick nämligen förlorat i samma stund som en enda bokstav i skriften förändrades. Så oavsett vilka "kodade" ord vi kan hitta i den text vi använder i dag, så är det inte de orden vi hade fått fram om vi kunnat analysera originaltexten med samma metod.

Men hur förklarar man då att orden finns där? De inkodade förutsägelserna är ju ett bevisat faktum?

Den enkla förklaringen är att de här förutsägelserna varken är någonting unikt för bibeln eller någonting särskilt märkligt. Med en metod som ger så många möjligheter att hitta dolda budskap, så kan man kan hitta exakt likadana "förutsägelser" i alla texter...

Om man - i vilken bok som helst - plockar ut bokstäver med jämna mellanrum, så bildar de nämligen garanterat ord någonstans. Fungerar det inte med var sjuttonde bokstav, så fungerar det kanske med var tvåhundratredje bokstav. Och dessutom kan man ställa upp alla bokstäverna i ett rutmönster och läsa dem även lodrätt eller diagonalt, framlänges eller baklänges. Möjligheterna är oändliga.

(På hebreiska blir sannolikheten att man ska hitta läsliga och lämpliga ord ännu större, eftersom språket saknar vokaler. Det gör att många bokstavskombinationer kan bilda olika ord, läsas på olika sätt och få helt olika innebörd. Denna avsaknad av vokaler är ju exempelvis skälet till att uttalet av Guds namn, JHVH, är okänt. Det kan läsas både JeHoVaH och JaHVeH.

Enligt denna hebreiska "skriftmodell" skulle ordet "HÄNDA" stavas med enbart konsonanterna HND. Det betyder att om det vid en analys av någon gammal skrift visade sig att bokstäverna H, N och D förekom med exempelvis fem, 20, 107 eller något annat antal bokstävers mellanrum - och det skulle de givetvis göra - så skulle det tolkas som att något av orden HUND, HIND, HAND, HÅNAD etc fanns "inkodat" i texten. Och valde man att i stället låta bokstäverna bilda ordet HONDA eller HYUNDAI så skulle det naturligtvis kunna tolkas som en profetia om ett kommande bilmärke. Man kan också läsa dem baklänges - DNH - och då blir det i stället en förutsägelse om de amerikanska flickornas filmfavorit på 50-60-talet, skådespelaren Troy DoNaHue... )

Men även om man håller sig till engelska språket och inte tar bort vokalerna så är det inga svårigheter att hitta "förutsägelser" i vilka texter om helst...

Den israeliske matematikern Shlomo Sternberg bad professor Brendan Mckay vid Australian National University söka igenom en helt vanlig bok, Herman Melvilles valfångstroman "Moby Dick", med samma metod. Han hittade en mängd "profetior" om mord på kända politiker, bland andra Indiens premiärminister Indira Gandhi, Martin Luther King, och dessutom prinsessan Dianas död (inklusive namnet på hennes pojkvän Dodi och deras chaufför Henri Paul).

Här nedan är några exempel ur "Moby Dick". Först en "förutsägelse" om mordet på president Kennedy, som dog sedan han skjutits i huvudet...

Och så en "förutsägelse" om mordet på presidenten Abraham (Abe) Lincoln...

Och mordet på Indiens premiärminister I. Gandhi...

(En sökning på namnet DIANA utförd med bokstavsmellanrum på allt från ett par bokstäver upp till flera tusen visade att den omkomna prinsessans namn fanns "inkodat" på mängder av ställen i "Moby Dick".)

Så om man anser att existensen av sådana förutsägelser i bibeln utgör ett bevis för att de måste ha stoppats dit av Gud, så måste ju i logikens namn motsvarande förutsägelser i "Moby Dick" innebära att Gud hade ett finger med i spelet vid den bokens tillkomst också.

Ytterligare kodletande torde med andra ord ofrånkomligen leda till det lite märkliga konstaterandet att såväl Shakespeare som Jules Verne och Dumas och resten av de stora författarnamnen uppenbarligen inte var annat än pseudonymer som Gud använde då han skapade verk att dölja sina kodifierade profetior i...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Uppfyllda profetior i bibeln
Bibeln är full av förutsägelser som har blivit uppfyllda. Här är ett par exempel på gammaltestamentliga profetior som har blivit besannade.

Uppenbarelseboken och preterismen - den tidshistoriska bibeltolkningen
Gick alla profetiorna i Uppenbarelseboken i uppfyllelse redan år 70, i samband med Jerusalems förstörelse?

'Vilddjuret' eller 'Odjuret' i bibeln
Den mest fascinerande synen i den uppenbarelse aposteln Johannes fick föreställde ett märkligt djur med flera olika huvuden som steg upp ur havet.

Konflikten Palestina och Israel - vad är rätt?
Bibelns profetior talar om att ’Israels barn’ - den gamle patriarken Israels ättlingar - en dag skulle komma att leva i det område som Gud en gång lovade Abraham, dvs Kanaans land där i dag den judiska staten Israel liksom de palestinska områdena är belägna.

Jesu budskap
På Jesu tid rådde en utbredd förväntan att Messias, den utlovade befriaren, snart skulle komma och göra slut på allt förtryck, driva ut romarna och förverkliga det utlovade "himmelriket på jorden".

Gud, klimatförändringar och naturkatastrofer
Sett ur ett profetiskt perspektiv, och med utgångspunkt från Guds löften och varningar, är den nuvarande tendensen i fråga om allt större vädermässiga ytterligheter inte någon överraskning.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...