Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Uppfyllda profetior i Bibeln

Fråga: Det sägs att Bibelns alla profetior har slagit in. Kan du ge några exempel? (C.G.)

Svar: En av alla de gammaltestamentliga profetior som anses ha gått i uppfyllelse är Jesajas domsprofetia över landet Edom och dess invånare.

Edom låg söder om Moab och sträckte sig ner till Akabaviken. Där bodde edomeerna, med kungar som härskare, vid mycket tidigt datum. En del edomeer reste omkring som köpmän medan andra arbetade i koppargruvor och med jordbruk. Liksom sina grannar var de fientligt inställda till Israel.

Profeten Jesaja och hans samtida, Joel och Amos, uttalade redan på kung Ussias tid Guds fördömande över Edom för dess skoningslösa agerande mot Israel (Amos 1:6,11,12). Genom det våld edomiterna utövat mot Guds förbundsfolk hade man förverkat sin rätt till landet (Joel 3:19, Amos 9.11-12).

Jesaja förklarade att domen över edomiterna skulle bli hård. Dess invånare skulle bli som offerdjur, dömda att slaktas (Jes 34:5-8), och landet skulle bli som Sodom och Gomorra, obebott för all framtid (Jes 34:9-15 och Jer 49:7-22).

Mer än 100 år senare, år 607 f Kr, erövrades Juda och Jerusalem av babylonierna. Edomiternas hat uppenbarades tydligt när de uppmanade dem som förstörde Jerusalem att "riva ner ända till grunden" (Ps 137:7), gladde sig åt den tragedi som drabbade Jerusalem och i sin hämndlystnad till och med lämnade över judiska flyktingar att slaktas av babylonierna.

Liksom andra grannfolk drog de fördel av judarnas fångenskap hos babylonierna. De plundrade landet och ockuperade en stor del av södra Judéen. Därför uppmanade Gud sina profeter att förkunna för Edom att dess glädje skulle bli kortlivad och att edomiterna själva en dag skulle komma att behandlas likadant som judarna (Klag 4:21-22, Hes 25:12-14, 35:1-15, 36:3-5 och Ob 1-16).

Omkring mitten av 500-talet f kr började profetiorna fullbordas. Den babyloniske kungen Nabonids trupper erövrade Edom. Ungefär 100 år efter Nabonids fälttåg in i Edom skrev profeten Malaki att Edoms berg blivit till "en ödemark" (Mal 1:3), att edomiterna hoppades kunna återvända och bygga upp ruinerna igen, men att det inte skulle lyckas (Mal 1:4). Folket hade gjort sig förtjänt att drabbas av Guds vrede och deras land skulle kallas "ogudaktighetens land" och "det folk som Herren är vred på för evigt" (Mal 1:1-5).

På 300-talet f Kr angreps edomiterna så av arabiska nabateer som förträngde dem norrut och bosatte sig på deras land där de byggde upp ett starkt rike. Edomiterna kom så småningom så långt norrut som till Hebron, som blev huvudstad i det edomitiska rike som omfattade södra Judeen och som grekerna och romarna kallade Idumeen.

Enligt den apokryfiska Första Mackabeerboken omfattade Idumeen området kring Hebron så långt norrut som till Beth-sur, ungefär två och en halv mil söder om Jerusalem.

Idumeerna led senare ett förkrossande nederlag mot den judiske härföraren Judas Mackabeus (1 Mack 5:3), och någon gång mellan år 130 och 120 f Kr besegrades de av Johannes Hyrkanus. Han tillät dem emellertid att stanna kvar i landet förutsatt att de lät omskära sig och underkastade sig judisk lag. Idumeerna accepterade hans villkor hellre än att lämna landet.

När romarna ryckte fram mot Jerusalem år 70 e Kr stod de på judarnas sida och när romarna intog och ödelade staden mötte de samma öde som judarna. Från och med denna tid upphörde edomiterna/idumeerna helt att existera som folk.

Och därmed hade Bibelns profetia gått i uppfyllelse!

Ungefär 150 år efter profeten Jesaja levde en präst som hette Hesekiel. År 585 f Kr nedtecknade han en förutsägelse som gällde en stor stad som redan då, för 2500 år sedan, var mer än 1500 år gammal. Staden hette Tyrus (eller Tyros), den låg i Fenicien vid Medelhavet och var ett stort handelscentrum. Hesekiel skrev:

"Så säger Herren Gud: Jag skall låta kungen av Babylonien, Nebukadnessar, konungarnas konung, anfalla Tyros från norr. Med hästar och stridsvagnar och vagnskämpar skall han komma och med den väldiga här han bådat upp... han skall stöta murbräckan mot dina murar och rasera dina torn... Med svärd skall han dräpa ditt folk... De skall röva dina rikedomar och roffa åt sig av dina handelsvaror" (Hes 26:7-12)

"Jag skall låta många folk välla in över dig, liksom havet väller fram med sina vågor. De skall förstöra Tyros murar och riva ner dess torn..." (Hes 26:3-4)

"De skall riva ner dina murar och rasera dina praktfulla hus. Din sten, ditt virke, din jord skall de kasta i havet" (Hes 26:12)

"Jag skall sopa bort jorden och göra staden till en naken klippa. Den blir till en torkplats för nät ute i havet" (Hes 26:4-5)

Profetian uppfylldes in i minsta detalj. Den babyloniske kungen Nebukadnessar belägrade staden under 13 år, intog den och raserade den. Men invånarna lämnade det gamla Tyrus och flydde ut till den del av staden som låg på en ö en knapp kilometer ut i staden.

Två och ett halvt sekel senare kom Alexander den store och genom honom gick resten av profetian i fullbordan. Han bröt ner vad som återstod av gamla Tyrus, kastade stenarna trävirket och gruset i havet och byggde med det en pir ut till ön. Efter sju månaders belägring intog han staden. 10 000 människor dödades och 30 000 såldes som slavar.

Så hade ännu en profetia gått i uppfyllelse - in i minsta detalj - ett kvarts millennium efter det att den nedtecknats...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var i Bibeln står det att romarriket ska återuppstå?
Enligt profetiorna i Daniels bok ska romarriket existera då Människosonen 'kommer på himlens skyar' för att upprätta Guds rike på jorden.

Profetia om Johannes döparen
I Lukas 1:13-17 berättas att Johannes far, Sakarias, fick ett budskap av Herrens ängel om den son som hans hustru skulle föda.

Harmageddon - en självuppfyllande profetia?
Att kristna talar om 'den slutliga kampen' (då Messias vid sin ankomst ska besegra det onda) och 'det tusenåriga riket' (som Messias därefter ska upprätta) är inget märkligt. Alla kristna ser fram mot att Guds rike ska bli verklighet.

Vad menar profeten Joel med "Herrens dag"?
Hur kunde Petrus säga (i Apostlagärningarna) att Joels profetia gick i uppfyllelse? Den handlar ju om ändens tid.

Bibelkoden - finns det dolda budskap i Bibeln?
Är det sant att Gud har gömt hemliga profetior i Bibeln med hjälp av olika koder?

Kvinnor i Bibeln
Varför finns det ingen kvinna i Bibeln av Moses, Johannes döparens, Abrahams, Sauls, Petrus eller Paulus dignitet? Inte en kvinnlig profet så långt ögat når. Skäms Bibelns författare för kvinnor?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...