Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Kvinnor i Bibeln

Fråga: Varför finns det ingen kvinna i bibeln av Moses, Johannes döparens, Abrahams, Sauls, Petrus eller Paulus dignitet? Inte en kvinnlig profet så långt ögat når. Skäms bibelns författare för kvinnor? (N.H.)

Svar: Jodå, det nämns faktiskt profetissor också.

Det berättas i Lukas 2 att när Jesus bars fram i templet i Jerusalem för att välsignas, träffade Maria en kvinnlig profet som hette Hanna. När hon såg den lille tackade hon Gud för att han uppfyllt sitt löfte att sända sin Messias.

För övrigt framgår det av bibeln att denna Hanna var född omkring år 87 f Kr och var dotter till en man (modern nämns förstås inte) som hette Fanuel av Asers stam.

Hon hade gift sig ung men blivit änka efter sju år, och efter det hade hon tillbringat sin mesta tid i templet där hon "fastade och bad till Gud dag och natt" (ett uttryck som väl bör läsas som vårt "ständigt och jämt").

Vidare berättar bibeln om profetissan Mirjam, som var syster till Moses och Aron och "anförde den dansande kvinnokören och sjöng till Herrens ära med puka i handen". Henne berättas det om dels i 2 Mos 2:1-10, dels i 2 Mos 15:20-21.

Och profetissan Debora, som tillhörde Efraims stam. Hon var unik genom att hon var den enda kvinna som någonsin innehade ämbetet som domare (hebreiska "shofetim") i det gamla Israel, på 1200-talet f Kr. De var inte domare i vår mening, utan det var den beteckning man använde på de personer som styrde över Israels stammar under perioden innan folket enades om en gemensam kung.

Hulda hette en annan kvinnlig profet som hade stort anseende i Jerusalem på kung Josias tid (ca 600 f Kr). Hon var förresten gift med en man vid namn Sallum som var "klädkammarvaktare", en beteckning som användes för den som hade hand om garderoben åt någon högt uppsatt person, och man antar att han arbetade antingen vid hovet eller hos översteprästen.

Och så fanns det en profetissa vid namn Noadja som levde på 400-talet f.Kr. Enligt Nehemjas berättelse om judarnas återuppbyggnad av det raserade templet i Jerusalem (sedan de återvänt från fångenskapen i Babylon), skulle hon ha försökt "skrämma honom".

Det måste givetvis ha funnits många fler kvinnliga profeter under den flera tusen år långa period som Bibeln skildrar, men det här verkar vara de enda som nämns i Bibeln.

Att det inte nämns så många kvinnor på framträdande positioner i Bibeln beror helt enkelt på att Bibeln skildrar en tid då kvinnornas roll i samhället var aningen underordnad (såsom den fortfarande är i de flesta länder i Mellanöstern). Om kvinnor omnämns någon gång så är det huvudsakligen som hustrur till männen eller om de gjorde något exceptionellt - födde kungar eller räddade landet från fiender och liknande.

Men kvinnorna spelade säkert då - precis som nu - en långt större roll i familjen (och därmed samhället) än vad man får intryck av när man läser skildringar från den tiden. Det man skrev mest om var ju kungar och krigare, och därför uppmärksammades inte kvinnornas insatser mer än när de gjorde något väldigt speciellt.

Men det är ett faktum att kvinnan hade en underordnad roll vid den tiden som skildras både i Gamla och Nya testamentet. Mannen var den som bestämde i familjen och kvinnan betraktades som hans "egendom". Juridiskt sett var hon omyndig, hon fick bara i undantagsfall vittna i domstolar, och hon kunde inte ingå några avtal, ekonomiska eller andra. Hon kunde inte kräva trohet av sin man, men om hon själv var otrogen så gick det riktigt illa. Hon hade ingen arvsrätt och hennes man kunde kasta ut henne när han ville.

Det gamla Israel var verkligen inget föregångsland vad det gäller jämlikhet mellan könen, men så var det på den tid som Bibeln skildrar. Däremot var det inte så Gud AVSETT att det skulle vara, vilket Paulus betonade i ett brev till församlingen i Korint (brevet bevarades och finns i Bibeln). Där förklarade han att det visserligen var så i samhället att kvinnan var "under" mannen, men...

"... i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomens syn på man och kvinna
Vad har egentligen kristendomen för syn på man och kvinna och deras roller i äktenskapet? Jag har i alla fall fått intrycket att det är mannen som ska bestämma och kvinnan som ska foga sig.

Hur vet man att Gud är en man?
Vad grundar man sig på när man säger att Gud är ett manligt väsen (herre, fader etc)?

Kvinnliga präster
Står det någonstans i Bibeln att kvinnor inte får bli präster?

Varför kallas Gud 'Herren'?
'Herren gud' genomsyrar bibeln. Vem har fört in genus i Gud? Gud skapade världen. Men 'herren'?

Kristendom och sex
Jag undrar vad kristna har för syn på sexualiteten mellan man och kvinna. Får de själva avgöra eller bestämmer Gud? Finns det några speciella regler för sexualiteten? Kan man läsa dem i bibeln och i så fall var? Är det till exempel mannen som bestämmer eller kvinnan?

Kvinnosynen i bibeln
Om nu Gud inte gör skillnad på kön, varför är då så många kristna, till och med högt uppsatta och väl belästa biskopar, emot kvinnliga präster? Har de inte fått det från Bibeln? De har väl knappast kommit på det själva?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...