Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Kristendomens syn på man och kvinna

Fråga: Vad har egentligen kristendomen för syn på man och kvinna och deras roller i äktenskapet? Jag har i alla fall fått intrycket att det är mannen som ska bestämma och kvinnan som ska foga sig. (H.R.)

Svar: Mycket av det vi möter i bibeln är historiska skildringar som säger hur det var i det gamla Israel, men det innebär inte att de förhållanden vi ser där på något vis var idealiska. Allt som händer i bibeln är inte i överensstämmelse med Guds vilja - många gånger är det rena motsatsen. I bibeln möter vi både otukt, otrohet, våldtäkter och mord.

När Gud utsåg Abraham till att bli stamfader till Guds "egendomsfolk", var det aldrig Guds avsikt att andra människor skulle se allt Israels barn gjorde som någonting föredömligt. Israeliterna skulle däremot utgöra ett exempel för hela världen, ett exempel på de konsekvenser som skulle bli resultatet av att man följde Guds vilja - och av att man bröt mot den.

När Gud uppmanade människorna att börja skriva ner hans ord, hans vilja och "förbundsfolkets" historia var syftet att den skrift som blev till skulle bli en kunskapskälla som visade alla människor vilken väg som var klokast att gå.

Men det innebar naturligtvis att bibeln också blev en skildring av det israelitiska folkets fel och brister, både på det individuella och det sociala planet, både som enskilda människor och som folk. När folket handlar på ett visst sätt är det inte alltid därför att Gud vill det. Och även i de fall Gud tillåter dem att handla på ett visst sätt, så kan det vara "för deras hjärtans hårdhets skull" (Matt 19:8).

Vi kan alltså inte urskillningslöst ta det gamla Israel som något föredöme, utan vi måste se till vad som harmonierar med Guds vilja.

På Gamla testamentets tid, i det gamla Israel, hade kvinnan en mycket underordnad roll. De rättigheter som mannen hade över allt som ingick i hans familj gällde i stor utsträckning också hans hustru. Hon mer eller mindre "tillhörde" honom som annan egendom, och hon var helt beroende av honom. Hon var skyldig honom absolut trohet - utan att ha rätt att kräva detsamma av honom. Lagligt sett betraktades kvinnan som omyndig, oansvarig. De överenskommelser hon gjorde kunde brytas av hennes man.

Inför domstolarna gällde inte en kvinnas vittnesmål, mer än i extremfall. Hon ärvde i regel varken sin far eller make. Hennes make hade dessutom rätt att stöta bort henne utan minsta hinder - han kunde praktiskt taget göra sig av med sin hustru när han ville (medan kvinnan bara i ytterst sällsynta fall hade rätt att begära skilsmässa). Det enda villkoret för att en man skulle kunna skilja sig från sin hustru var att han gav henne ett skilsmässobrev, där han redovisade orsaken till skilsmässan och gav henne rätt att gifta om sig.

Detta var de sociala förhållandena i Israel på Gamla testamentets tid. Detta är vad Bibeln berättar. Men det är inte Guds vilja. Det var inte Guds vilja då och det är inte Guds vilja i dag. Bibeln skildrar människornas liv i den tidens Israel, där förhållandet mellan man och kvinna var något helt annat än vad Gud ville och vill att det ska vara. I det gamla Israel som skildras i Bibeln är kvinnan en underordnad, underdånig gestalt...

"Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud" (1 Kor 11:11-12)

Här har vi kärnan i relationen man-kvinna. En fullkomlig jämbördighet. Paulus understryker att mannen och kvinnan visserligen är olika och även har olika roller i relationen, men trots detta är de i alla avseenden jämbördiga - dvs de kompletterar varandra.

När Paulus beskriver mannen som kvinnans "huvud" gör han det med en tydlig och mycket viktig jämförelse med Kristus...

"En man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man" (Ef 5:23-24)

Och sedan fortsätter han:

"Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den... På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp" (Ef 5:28)

Kristus är församlingens, de troendes, huvud - men det innebär inte att Kristus tvingar någon troende till någonting eller fungerar som någon sorts diktator. I Kristi relation till församlingen existerar inga sådana begrepp som att tvinga, dominera, kränka och kuva - utan att leda, att hjälpa, att ta ansvar, att stödja, att glädja, att trösta. Vad det handlar om är att Kristus älskar sin församling, tar hand om den och gör allt för den.

Det är vad bibeln menar med att vara någons "huvud". Att älska, ta hand om och göra allt för någon. Så är mannen skyldig att älska sin hustru. Det är hans roll, uppgift och plikt:

"På samma sätt [som Jesus älskar församlingen] är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp... Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen" (Ef 5:28-29)

När Paulus talar om att kvinnan ska "underordna" sig mannen, så förutsätter det att mannen visar henne samma kärlek som Kristus visade sin församling. Det förutsätter att mannen i lika hög grad tar hänsyn till hennes vilja och hennes bästa. Där finns inget utrymme för någon form av dominans, översitteri, förtryck eller diktatorsfasoner.

Bibelns uppmaningar till kvinnan gäller således enbart under förutsättning att mannen uppfyller motsvarande krav på sig. Alltsamman genomsyras av begreppet jämbördighet, att man intar två olika men likvärdiga roller som kompletterar varandra fullkomligt - att man verkligen är ett kött, dvs en kropp:

"Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött" (Matt 19:5)

Även när det gäller en sådan sak som sex betonar Paulus mannens och kvinnans absoluta jämlikhet - båda parternas lika skyldigheter gentemot den andra och deras lika ansvar för den andras tillfredsställelse:

"Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen" (1 Kor 7:3-5)

Det finns en mängd bibelställen som beskriver den kristna synen på relationen mellan man och kvinna, men i grunden gäller naturligtvis samma syn som på relationen mellan människor över huvud taget:

"Älska din medmänniska som dig själv"

"Var sådan mot andra människor som du vill att de ska vara mot dig"

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kvinnosynen i b ibeln
Om nu Gud inte gör skillnad på kön, varför är då så många kristna, till och med högt uppsatta och väl belästa biskopar, emot kvinnliga präster? Har de inte fått det från Bibeln? De har väl knappast kommit på det själva?

Varför så få kvinnor i den 'jämlika' bibeln?
Vare sig vi gillar det eller ej, så har männen spelat den mest framträdande och avgörande rollen i historien.

Kristendom och sex
Jag undrar vad kristna har för syn på sexualiteten mellan man och kvinna. Får de själva avgöra eller bestämmer Gud? Finns det några speciella regler för sexualiteten? Kan man läsa dem i bibeln och i så fall var? Är det till exempel mannen som bestämmer eller kvinnan

Kvinnor i bibeln
Varför finns det ingen kvinna i bibeln av Moses, Johannes döparens, Abrahams, Sauls, Petrus eller Paulus dignitet? Inte en kvinnlig profet så långt ögat når. Skäms bibelns författare för kvinnor?

Kristet kvinnoförtryck
Tyvärr har det aldrig existerat något kristet samhälle och kommer inte heller att göra det förrän Guds rike upprättas på jorden.

Kvinnliga präster inom kristendomen
Paulus nämner flera kvinnor som var verksamma med att predika evangeliet under kyrkans allra första decennier.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...