Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Om Adam och Eva aldrig tagit den förbjudna frukten ...

Fråga: Anta att Adam och Eva aldrig hade ätit av den förbjudna frukten. Hur hade den fortsatta mänsklighetens historia sett ut då? (I.B.)

Svar: Jesus kallas i bibeln för "den andre adam" eller "den siste adam". Skälet är att människan Jesus (ordet adam betyder "människa") gjorde det som den förste adam misslyckades med - och därför kunde han uppstå till evigt liv och dessutom få möjlighet att ge detta liv vidare till alla som beslutade att följa honom.

Om de första adam, Adam och Eva, och deras efterkommande hade levt enligt Guds vilja, så som Jesus gjorde, så skulle de (och deras barn och barnbarn etc etc) inte ha behövt dö, utan de skulle ha förvandlats till evigt liv på samma sätt som alla troende som lever vid Jesu återkomst kommer att förvandlas.

Men nu bröt de mot Guds vilja och Gud kunde inte ge dem och deras ättlingar evigt liv. I stället har mänskligheten genom årtusendena fått leva och dö som fysiska varelser (med hoppet om evigt liv knutet till en framtida fysisk uppståndelse, efter Tusenårsriket här på jorden, då de - liksom de allra första människorna - får sin chans att välja om de vill gå Guds väg eller inte).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kan Jesu död ge evigt liv?
Bibeln säger att tack vare att Jesus som fysisk människa levde ett liv utan synd, kunde han dö och sedan uppstå till evigt liv - den förste som någonsin uppstått.

Finns det bibliska belägg för arvssynden?
Hur är det med arvsynd egentligen? Finns det belägg för den i bibeln?

Död före syndafallet
Har alla sjukdomar och katastrofer på jorden sitt ursprung i synden eller existerade det sjukdomar och död även före Adams och Evas val att bryta mot Guds vilja?

Ingen är god utom Gud
Vad menade Jesus när han sa till den rike mannen som kallade honom "gode Mästare" att den ende som var god var Gud? Att han inte själv var god?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Måste Jesus korsfästas?
Jesus, den 'andre Adam', gjorde det som 'den förste adam' misslyckades med - och därför kunde han uppstå till evigt liv.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...