Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Evangelieförfattarna och Paulus

Fråga: Nämner evangelisterna Paulus eller finns det något som tyder på att de känner till hans skrifter och eventuellt har inspirerats av dem? (T.R.)

Svar: Paulus nämns ingenstans i evangelierna. De handlar ju om Jesu liv och verksamhet och omfattar åren ca 4 f Kr till 30 e Kr.

Paulus första "närkontakt" med den Jesustroende gruppen var i samband med mordet på Stefanus, där han var delaktig i egenskap av fariseisk skriftlärd. Efter den händelsen blev Paulus en av de mest nitiska motståndarna till den "villolära" som Jesu lärjungar förkunnade, och han var med om att initiera en förföljelse som ledde till att de Jesustroende flydde från Jerusalem.

Det var inte förrän år 35 som han hade sitt dramatiska möte med Jesus då han var på väg till Damaskus för att ta itu med de Jesustroende judarna där.

Evangelisterna nämner inte heller någon skrift som Paulus författat. Han skrev ju aldrig några böcker eller andra verk som var avsedda att användas i församlingens undervisning. Det enda han skrev var personliga brev till olika Jesustroende grupper (och deras ledare) runtom i det romerska riket.

När han skrev dessa brev befann han sig dessutom långt från Palestina - i Turkiet, i Grekland och i Italien. Och breven skickades till församlingar i italienska Rom, grekiska Korint, Tessalonika, Kreta och Filippi, samt turkiska Efesos, Kolossai och Galatien.

Det är alltså knappast sannolikt att kopior av breven skulle ha nått och lästs av de Jesustroende i den ursprungliga judiska församlingen där Matteus, Markus och Johannes hörde hemma. (Och när Matteus skrev sitt evangelium - den första arameiska versionen skrev han uppenbarligen omkring år 40 - hade Paulus för övrigt ännu inte skrivit några av de brev som bevarats.)

Däremot var det naturligtvis känt att Paulus skrev brev till de församlingar runtom i Romarriket som han grundat eller besökt och verkat i. Petrus nämner det i sina båda brev till de messiastroende grupperna "i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien", och både Lukas och Markus var ju tillsammans med Paulus under flera av hans resor då aposteln skrev en del av breven.

Men evangelieförfattarna betraktade knappast Paulus som någon auktoritet när det gällde fakta om Jesu liv, i och med att han aldrig haft någon kontakt vare sig med Jesus själv eller lärjungarna under Jesu verksamhetstid. Och hans brev till de olika församlingarna hade inte heller någon relevans när det gällde sammanställningen av "Jesusbiografier", utan evangelisterna baserade snarare sina arbeten på egna minnen och på andra ögonvittnens (exempelvis Petrus) berättelser.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare.

Skrevs evangelierna flera sekler efter Jesu liv?
Skrevs evangelierna först flera hundra år efter Kristi födelse? Isåfall kan ju inte Lukas, Matteus, Johannes och Markus vara deras verkliga författare?

Synoptikerna
Varför kallas Matteus-, Markus- och Lukasevangelierna för synoptikerna?

Varför är Johannes evangelium så annorlunda?
Hur kommer det sig att Johannesevangeliet skiljer sig så väldigt från de första tre evangelierna, som på många ställen har nästan exakt samma innehåll?

Visste Paulus inget om Jesu liv?
Är det inte ganska märkligt att Paulus i sina brev, som väl skrevs omkring år 60, inte verkar känna till någonting om de händelser som senare skrevs ner i evangelierna, typ jungfrufödelsen, stjärnan över Betlehem, rättegången mot Jesus, underverk, Jesusord etc?

Hur gammal var Paulus när han blev omvänd?
Kan man med hjälp av uppgifterna i bibeln räkna ut vid vilken ålder Paulus började som en Jesu efterföljare?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...