Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Visste Paulus inget om Jesu liv?

Fråga: Är det inte ganska märkligt att Paulus i sina brev, som väl skrevs omkring år 60, inte verkar känna till någonting om de händelser som senare skrevs ner i evangelierna, typ jungfrufödelsen, stjärnan över Betlehem, rättegången mot Jesus, underverk, Jesusord etc? Tyder inte det på att han inte kände till dem utan att de är senare utbildade legender? (A.D.)

Svar: Att Paulus kände till händelserna som beskrivs i evangelierna är det ingen tvekan om. Hans närmaste medarbetare var läkaren Lukas, som ju skrev sin redogörelse för Jesu liv och verksamhet ungefär i samma veva som Paulus skrev sina brev. Att däremot inte Paulus nämner några biografiska fakta om Jesus i de brev till de olika församlingarna som finns bevarade i Bibeln (han skrev säkert många fler) är knappast märkligt. Jesu bakgrund var någonting allmänt bekant - hans födelse, förkunnelse, avrättning, uppståndelse etc var själva grunden till att församlingarna över huvud taget uppstått.

Visserligen hade bara Matteus författat sin Jesusbiografi än, men redan tidigt - alltså långt innan Paulus skrev sina brev - fanns åtskilliga skriftliga redogörelser för Jesu födelse, uppväxt, korsfästelsen etc (som exempelvis Lukas nämner att han använt sig av då han utarbetade sitt evangelium). Vad det gäller Jesu undervisning så fanns tidigt s k "logia" (samlingar av Jesusord) som användes i församlingarnas undervisning av de nyomvända. Allt detta material fanns alltså redan hos de församlingar som Paulus skrev till.

Paulus brevväxling med de olika församlingarna hade huvudsakligen med olika specifika läromässiga och organisatoriska frågor att göra, planering av resor, de olika medlemmarnas uppgifter i församlingen etc. .

Det fanns följaktligen ingen anledning för Paulus att återkomma till självklarheter kring trons uppkomst och ta upp biografiska fakta om Jesus i brev som handlade om helt andra saker. Paulus visste ju inte att de här breven en dag skulle bli Heliga skrifter...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varifrån fick Paulus sin undervisning?
Varifrån fick Paulus sin undervisning i den kristna läran, när han vistades i Arabien och Damaskus under de tre åren, innan han träffade apostlarna enligt Gal 1:17?

Paulus och 'den historiske Jesus'
Paulus, som skrev sina brev år 50-60, tycks varken känna till eller berätta om någon jordisk Jesus som nyligen levat.

Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare.

Paulus möte med Jesus
Har läst Apg 9:1-9. Jag undrar varför denna händelse är avgörande för kristendomens fortsatta utveckling till världsreligion.

Visste inte Paulus vad Jesus lärde?
Varför säger Paulus i Rom 8:26 att vi inte vet hur vår bön bör vara, trots att Jesus lärde i Matt 6:9 hur man skulle be?

Evangelieförfattarna och Paulus
Nämner evangelisterna Paulus eller finns det något som tyder på att de känner till hans skrifter och eventuellt har inspirerats av dem?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...