Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Gamla testamentets lagar

Fråga: Jag har hört en kompis nämna något om 3 Mosebok 20:13. Vad står det där? (M.G.)

Svar: Det bibelställe du nämner ingår i en serie stadgar och bud (kallade helighetslagar) som gavs till israeliterna på deras väg mot Kanaan efter flykten från slaveriet i Egypten. De här lagarna var relaterade till nomadfolkets förhållanden och definierade hur Guds bud - Guds eviga lag - skulle tillämpas i detalj under deras aktuella omständigheter (med hänsyn till deras roll som Guds "egendomsfolk").

Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring, så att folket skulle bevaras och uppfylla den målsättning som Gud hade då han ingick sitt förbund med folkets stamfader, Abraham. Helighetslagarna utgjorde följaktligen en "mur" som just genom att de specifikt riktades till israeliterna skulle särskilja Israels folk från alla andra folk:

"Dessa är de bud, stadgar och lagar för förbundet mellan Herren och israeliterna som Herren gav på Sinaiberget och som förmedlades av Mose" (3 Mos 26:46)

Bland alla de bestämmelser som Mose nedtecknade för nationen Israel finns bland annat dödsstraff för den som förbannade sina föräldrar, gjorde sig skyldig till otrohet eller hade sex med sin svärdotter, svärmor, någon av det egna könet (det bibelställe du åsyftar) eller ett djur. Samma sak gällde den prästdotter som blev prostituerad (hon skulle dessutom brännas!).

Incest skulle straffas med att den skyldige drevs ut ur landet, och det var också straffet för den som låg med en kvinna som hade mens, den som åt en blodig biff eller utförde något arbete på försoningsdagen.

Vidare sa denna regelsamling att ingen som led av något handikapp - blindhet, hälta, puckelrygg, dvärgväxt, skabb, skadade testiklar etc - fick vara präst. Man fick inte heller klippa håret vid tinningarna eller klippa skägget (och att ha vita möss eller ödlor som husdjur var uteslutet). Om någon behövde en slav gick det bra att köpa barn till invandrare...

Det gamla förbundet, som alla dessa stadgar tillhörde, var en följd av det beslut som människan fattat tusentals år tidigare - beslutet att gå sin egen väg, att "söka sin egen lycka" utan hänsyn till Guds vilja, att själv avgöra vad som var rätt och fel.

För att leda mänskligheten tillbaka in på rätt väg "skapade" Gud en släkt, ett folk, som skulle utgöra ett exempel för de omgivande folken (och på sikt för hela världen) på de välsignelser som skulle komma mänskligheten och varje enskild människa till del om vi följde Guds ord och vilka konsekvenser det skulle få om vi bröt mot det.

Medan de tio budorden utgjorde den första skriftliga framställningen av den gudomliga "grundlag" för hela mänskligheten som existerat sedan tidernas begynnelse och kommer att bestå i evighet, var alltså dessa stadgar och regler klart uttalat specifika för förbundet mellan Gud och Israels folk. (Jesus underströk själv dessa stadgars begränsade karaktär, då han i ett samtal påpekade att det gamla förbundets bestämmelser om skilsmässor getts till israeliterna "för deras hjärtas hårdhets skull".)

Syftet med alla dessa stadgar var att särskilja israeliterna som folk, eftersom en uppblandning med andra folk och religioner skulle ha omintetgjort hela den yttersta avsikten med "det gamla förbundet" - att påvisa människans totala beroende av Gud, att visa att förutsättningen för en lycklig tillvaro är att vi följer Guds vilja, lever ett rättfärdigt liv, vilket är en omöjlighet utan Guds andes hjälp.

Efter att under det gamla förbundets tid ha visat på människans oförmåga att av egen kraft följa Guds lag och leva upp till Guds vilja, genomförde Gud nästa steg i sin frälsningsplan och upprättade ett nytt förbund som inte bara omfattade ett litet folk i Mellanöstern utan hela mänskligheten.

Genom Jesus fick varje människa, oavsett om hon var israelit eller tillhörde något annat folk, fri tillgång till den heliga ande som det gamla förbundet vittnat om. Därmed hade det gamla förbundet med alla sina specifika regler och stadgar för Israels barn spelat ut sin roll och fullkomnats i ett andligt förbund som inte byggde på föreskrifter och påtvingade laggärningar utan på den heliga andens kraft och förmåga att förvandla en människa och leda henne på Guds väg.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Fattig i anden eller fylld av ande?
Det allra första Jesus sa när han började sin bergspredikan var att himmelriket tillhörde dem som var fattiga i anden. Samtidigt står det på andra ställen i Bibeln att man ska vara uppfylld av ande...

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...