Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Fattig i anden eller fylld av ande?

Fråga: Vad menar Jesus i Bergspredikan när han säger att de som är "fattiga i anden" är saliga och att himmelriket tillhör dem. Det låter väldigt motsägelsefullt. (R-M.O.)

Svar:

"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket" (Matt 5:3)

Den grekiska term som här översätts med fattig, ptochós, betyder ordagrant "tiggare". De människor som är fattiga i anden är alltså de som inte har några illusioner om sin egen självtillräcklighet och rättfärdighet, utan likt tiggare inser sin fattigdom (i andligt hänseende) och vädjar till Gud om hans nåd och hjälp.

Det ställe i bibeln som kanske bäst illustrerar innebörden i uttrycket är en av Jesu liknelser, som finns nedtecknad i Lukas 18:9-14. I vers 9 står det att han riktade denna liknelse "till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra". Den historia som Jesus berättade handlade om två män som gick upp till templet för att be till Gud. Den ene var en farisé och den andre var en publikan, dvs en tullindrivare.

Fariséerna yvdes över att de alltid följde hela lagen till punkt och pricka enligt en komplicerad - men helt onödig - muntlig tradition som de själva utarbetat. Publikanerna var däremot en föraktad grupp, eftersom de var anställda av den hatade romerska ockupationsmakten - och dessutom var flera av dem faktiskt tjuvar.

Farisén bad en noga utformad bön där han tackade Gud för att han var överlägsen alla andra. Han presenterade en hel lista över sina religiösa prestationer. Publikanen, däremot, vågade inte ens höja blicken mot himlen. I stället bekände han sin egen ovärdighet och bad om Guds nåd. Och det var publikanen - han som var medveten om sin andliga fattigdom och därmed öppnade sitt hjärta för Guds ande - som enligt Jesus gick därifrån rättfärdig (vers 14), med en återupprättad relation till Gud.

Det är först när vi inser att vi saknar Guds ande, att vi är långt ifrån fullkomliga och behöver mer av Guds andes kraft för att kunna växa och bli vad Gud har avsett att vi ska vara, som vi vänder oss till Gud och ber om hans hjälp.

När Jesus använde uttrycket "fattig i anden" var det ett begrepp som var väl känt för hans åhörare (det återkommer på flera ställen även i Gamla testamentet), och därför var det ingen svårighet för dem att förstå vad som var den djupaste innebörden i hans ord:

"Lyckliga ni, som är medvetna om er andliga fattigdom, ni 'andliga tiggare' som känner att ni saknar Guds ande, ni som förstår att ni behöver Guds hjälp och ledning. Ni kan vara lyckliga, för det kommande Gudsriket tillhör just sådana som ni!"

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Bibelns ord om andens gåvor
Det kapitel i bibeln som i sin helhet handlar om de andliga gåvorna finns i ett av de brev Paulus skrev till den Jesustroende församlingen i den stora grekiska staden Korint.

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Bergspredikan
Så här återger Levi Matteus - i Svenska Folkbibelns översättning - det som har kommit att kallas 'Bergspredikan'.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...