Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Leva enligt Guds vilja

Fråga: Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur? (R.G.)

Svar: Vi människor är alla födda som materiella varelser - fysiska, dödliga väsen. Vi har en fysisk kropp, en fysisk hjärna och ett fysiskt sinne - ett "jag", en vilja, det som bibeln ibland kallar vårt "hjärta" - som styr våra tankar och handlingar.

Det är med vårt sinne som vi fattar alla våra beslut, och den här förmågan att fatta beslut och göra bedömningar är vad som kallas "fri vilja". Det är en gudagiven förmåga som alla människor har. Men vårt fysiska sinne är knutet till vår fysiska kropp och underkastat själviska önskningar, lustar och passioner, och det innebär ofrånkomligen att de beslut vi fattar med vår "fria" vilja styrs av våra känslor, åsikter, fördomar, lustar, idéer, omgivningar osv - och sällan står i harmoni med Guds vilja.

"Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller" (Rom 8:7)

Vi tänker och handlar, ibland instinktivt och omedvetet, ibland medvetet, men nästan alltid egoistiskt, med oss själva som utgångspunkt. Vi må betrakta oss själva som medmänskliga och kärleksfulla - och i viss mån är vi det naturligtvis också - men vi sätter ändå av naturen alltid oss själva och det som är vårt eget (vårt hus, vår familj, våra barn, vårt jobb, våra släktingar, vårt land etc) i första hand. Det köttsliga sinnet älskar alltid sig själv mest av allt. Verklig osjälvisk kärlek är inte något som finns naturligt, medfött, hos någon av oss.

Samtidigt uppmanar Paulus varje kristen att "vara så till sinnes som Jesus var" (Fil 2:5)

Och Jesus själv påpekade att för att vi ska kunna få evigt liv så måste vi sträva efter att älska vår nästa som oss själva - älska förbehållslöst utan något anseende till person - älska så som Gud älskar. Men det är något vi inte klarar på egen hand. Det är något vi inte kan åstadkomma själva. Det är något vårt köttsliga sinne inte kan åstadkomma.

Vi behöver hjälp för att klara det. Vi behöver Guds ande! Vi behöver Hjälparen (Joh 14:26), som hjälper oss att följa Guds vilja. Hjälparen, som hjälper oss att mogna och leva så som Jesus levde.

Vår fysiska själ, vårt "hjärta", "köttets sinne", måste ge plats åt och låta sig fyllas och förvandlas av den heliga anden.

"... låt er förvandlas genom sinnets förnyelse" (Rom 12:2)

Det är genom anden som Kristus kan leva i oss (1 Joh 3:24). Det är genom den helige ande som Gud förvandlar oss - med vårt eget medgivande, dvs efter vårt eget fria val - och gör oss mer och mer lika honom.

När vi beslutar oss för att följa Gud, när vi blir omvända, när vi öppnar vårt sinne för Guds heliga ande, börjar vi växa till en ny skapelse.

"Ty genom honom (Kristus) har vi båda i en och samma Ande tillträde till Fadern" (Ef 2:18)

"... Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar..." (Rom 8:26-27)

"Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom" (Ef 1:17)

"Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande" (2 Tim 1:7)

"Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande" (Ef 3:16)

"Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss " (Rom 5:5)

Det innebär inte att vi inte längre har vår fria vilja, men i och med att vi har fattat vårt beslut att följa Gud, i och med att vi har öppnat vårt hjärta, vårt sinne, för Guds ande, så vill vi mer och mer följa honom, bli ett med honom och låta honom leva genom oss. Vi vill älska. Vi vill ge. Inte av egoistiska skäl, utan av verklig kärlek - därför att Guds kärlek som kommer till uttryck genom oss.

Det innebär inte heller att det inte längre är vi som tänker och väljer och bestämmer. Och vi upplever det inte som om det är någon annan som påverkar oss eller handlar genom oss (som om vi vore någon sorts robotar eller marionettdockor). Det är nämligen fortfarande vi som handlar.

Vad som rent konkret händer är att när vi tar emot Guds ande, så förenar den sig med vår själ, blir en del av vårt jag och formar det mer och mer i samklang med Guds väsen, Guds vilja. Det är alltså fortfarande vi som handlar, men med stöd, med hjälp, av Guds ande. Vi får hjälp av Guds ande - Hjälparen - att tänka och handla rätt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Fattig i anden eller fylld av ande
Det allra första Jesus sa när han började sin bergspredikan var att himmelriket tillhörde dem som var fattiga i anden. Samtidigt står det på andra ställen i Bibeln att man ska vara uppfylld av ande.

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Hur vet man att man har fått Guds heliga ande
Bibeln säger att förutsättningen för att någon ska kunna uppstå till evigt liv är att hon har Guds ande inom sig. Den heliga anden utgör vår garanti för evigt liv.

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...