Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Maria Magdalena - en gudinna?

Fråga: Jesus stod för jämlikhet, men det har mörkats av män inom kyrkan som ville behålla makten för egen del och var rädda för att släppa in kvinnorna. Maria Magdalena symboliserar en gudomlighet för mig, precis som Jesus - de är inte åtskilda. Det bortglömda, skymfade borde ha sin rätterliga plats bredvid Gud. Är det inte dags att vi återinför kvinnan och Gudinnans plats i historien? (M.V.)

Svar: Det är sant att kvinnan på många sätt har hållits tillbaka i alla tider, inte bara av religionen utan även av samhället i stort. Men i och med att kyrkan tidigare även styrde det övriga samhället (precis som islam fortfarande styr flera muslimska länder), så bär den onekligen en stor skuld till detta. Men är det ändå inte så att kyrkan så sakteliga börjar vakna upp och verka för mer jämlikhet mellan könen, även om det går långsamt? Men visst är det tråkigt att kyrkans makthavare har agerat på det viset - särskilt som det är så uppenbart att Jesus inte gör någon skillnad på kvinnor och män.

När det gäller tanken att "komplettera" Gud med en Gudinna kan jag emellertid inte hålla med dig. Denna "gudinna" skulle ju bara vara ett påhitt, en projektion av våra önskningar, en figur som vi själva har skapat. Och visst kan vi skapa våra egna gudar och ge dem precis vilka egenskaper som helst som passar oss bäst. Det är precis vad människor har gjort i årtusenden. Men det förändrar absolut ingenting. De gudar vi skapar genom våra egna funderingar, önskningar, fördomar och förhoppningar är och förblir våra egna maktlösa och meningslösa drömbilder och fantasiprodukter. För en gudinna börjar ju inte plötsligt existera bara därför att vi anser att hon borde finnas eller därför att vi vill att hon ska finnas.

(Den romerskkatolska kyrkan har ju för övrigt redan skapat sin "gudinna", inte i Maria från Magdala utan i Maria från Nasaret, Jesu mamma. Där har man i årtusenden haft en närmast gudomlig kvinnogestalt som man menar finns vid Guds sida i dag och som man mer eller mindre tillber...)

Dessutom finns det inget skäl att "hitta på" en gudinna, för Gud är ju faktiskt inte någon man. Gud är ande och har inget kön alls. Gud är upphovet till mänskligheten och gjorde både mannen och kvinnan till sin avbild - och följaktligen finns både det manliga och kvinnliga i Skaparen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför kallas Gud Herren?
Jag undrar över Gud och Herren. Jag har svårt med Gud som ett genus.

Kvinnosynen i bibeln
Om nu Gud inte gör skillnad på kön, varför är då så många kristna, till och med högt uppsatta och väl belästa biskopar, emot kvinnliga präster? Har de inte fått det från Bibeln? De har väl knappast kommit på det själva?

Kristendomens syn på man och kvinna
Vad har egentligen kristendomen för syn på man och kvinna och deras roller i äktenskapet? Jag har i alla fall fått intrycket att det är mannen som ska bestämma och kvinnan som ska foga sig.

Kristet kvinnoförtryck
Tyvärr har det aldrig existerat något kristet samhälle och kommer inte heller att göra det förrän Guds rike upprättas på jorden.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...