Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Uppfann Gud korsfästelsen?

Fråga: När bestämde Gud att hans son Jesus skulle dö på ett kors? Och varför just på ett kors? Har det ett starkt symbolvärde i sig? I Joh 3:14-15 står det ju att Människosonen "MÅSTE upphöjas" liksom Mose upphöjde ormen i öknen. Jesus måste alltså korsfästas, någon annan avrättningsmetod dög inte. Eftersom det var bestämt att han skulle dö så måste ju Gud ha uppfunnit korsfästelsen eller hur? (M.Ö.)

Svar: Att Jesus "måste bli upphöjd" behöver faktiskt inte innebära att han måste bli just korsfäst. Han kunde ha blivit hängd, spetsad på en påle etc, men det är nog ändå inte så man ska läsa det bibelordet.

Alla judar väntade ju på att Messias skulle komma och man sökte i skrifterna och försökte hitta profetior som kunde ge en ledtråd till när Människosonen skulle komma. Det är svårt att veta hur mycket Jesus visste eller anade om det öde som väntade honom, men det tycks som om han successivt blev alltmer klar över att hans tid på jorden var kort. Och mot slutet av sin verksamhet vet han definitivt att han kommer att dö och begravas och uppstå efter tre dagar och tre nätter i graven - vilket han säger ska vara det definitiva beviset på att han är Messias.

Jesus hänvisade många gånger till Gamla testamentets profetior när han talade till folk. I sin berömda "predikan" i synagogan i Nasaret (Luk 4:16-21) berättar han om hur Jesajas profetia gått i uppfyllelse genom hans framträdande. Och utan tvekan är det så att Jesus i händelsen med kopparormen såg en profetia om det som väntade honom.

Men det är viktigt att komma ihåg att det är med denna profetia som med alla andra profetior: Det är inte profetian som bestämmer den framtida händelsen, utan den framtida händelsen som bestämmer profetian.

Det var inte Gud som beslutade att Jesus skulle bli korsfäst - det fanns alltså inget "tvång" från Guds sida att Jesus måste spikas upp på en träställning av något slag - men däremot visste han det på förhand. Och genom att han visste det kunde han låta Israels folk få ett profetiskt vittnesbörd om det som en dag i framtiden skulle ske med Människosonen. Det är alltså detta Jesus syftar på. Profetian visade helt enkelt vad som skulle ske med honom - och därför måste det bli så. Människosonen måste upphöjas på samma sätt som kopparormen upphöjdes i öknen.

Om romarna i stället hade använt en annan avrättningsmetod och Jesus hade blivit avrättad genom halshuggning, skulle profetiorna ha sett annorlunda ut och Gud skulle ha låtit en annan händelse i det israeliska folkets historia få samma profetiska innebörd som händelsen med kopparormen nu fick. Och Jesus hade sagt att det var vad som måste ske.

Det här bibelordet måste alltså läsas och förstås på samma sätt som texterna om att Människosonen "måste" förrådas. Det betyder inte att Gud (som inspirerade profetiorna) bestämt att Jesus måste förrådas - eller att själva förräderiet på något sätt var viktigt eller nödvändigt - utan bara att han visste att Jesus skulle komma att bli förrådd. Och eftersom Gud på förhand sett och sagt vad som skulle komma att hända, så måste det också bli på det viset.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Har någon kvinna blivit korsfäst?
någon kvinna har blivit korsfäst likt Jesus i ett bibelskt perpektiv?

Jesus och Gamla testamentets profetior om Messias
Vilka profetior om Messias i Gamla testamentet gick i uppfyllelse i Jesu person, hans liv och hans död?

Hade Judas något val?
Om det var bestämt på förhand i profetiorna att Judas skulle förråda Jesus, då hade han väl inget val? Då var det ju redan bestämt. Men då måste han väl betraktas som oskyldig?

Måste Jesus korsfästas?
Fanns det inget annat sätt för Jesus att återknyta kontakten mellan människor och Gud än att dö på korset?

Judarna och Messias
Judarna i allmänhet har aldrig kunnat se Jesus som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande gudakonungen.

Kan Jesus ha tillverkat kors?
Det är fullt tänkbart att romarna tvingade judiska hantverkare att tillverka kors.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...