Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Jesus och Gamla testamentets profetior om Messias

Fråga: Finns det någon förteckning på alla de profetior om Messias i Gamla testamentet som uppfylldes av Jesus? (Y.S.)

Svar: För de första kristna rådde det ingen som helst tvekan. Genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse hade Jesus övertygat dem om att han var sänd av Gud. Och när de läste de gamla profeternas förutsägelser om Messias fann de det ena stället efter det andra som stämde in på snickaren från Nasaret, på hans liv, verksamhet, död och uppståndelse. I hans person hade alla "villkoren", alla de messianska förutsägelserna, blivit uppfyllda. Han var den utlovade Messias!

Här är en förteckning över alla (förhoppningsvis) de skriftställen som de första kristna, när de blickade tillbaka, inte kunde tolka som annat än profetiska bekräftelser på att Jesus verkligen var den väntade Messias som Gud lovat att sända:

1 Mos 3:15 (Kvinnans säd skulle förgöra Satan)
1 Mos 12:3, 18:18 (Messias skulle vara av Abrahams ätt)
1 Mos 17:19 (Messias skulle vara av Isaks ätt)
1 Mos 28:14, 4 Mos 24:17 (Messias skulle vara av Jakobs ätt)
1 Mos 49:10, Mika 5:2 (Messias skulle vara av Juda stam)
2 Sam 7:12, Jes 9:6-7, 11:1, 11:10, Jer 23:5-6, Ps 132:11 (Messias skulle vara av Davids ätt och därmed rättmätig arvinge till hans tron)

Mika 5:1-2 (Messias skulle födas i Betlehem)
Dan 9:25 (Tidpunkten för födelsen)
Jes 7:14 (Messias skulle födas av en flicka som var oskuld)
Jer 31:15 (Herodes skulle ge order om att döda alls små barn)
Hos 11:1 (Messias föräldrar skulle fly med honom till Egypten)

Mal 3:1, 4:5, Jes 40:3 (Vägen skulle beredas för Messias)
Jes 9:1-2 (Messias skulle inleda sin predikoverksamhet i Galileen.
5 Mos 18:15 (Messias skulle verka som profet)
Ps 110:4 (Messias skulle verka som präst)
Ps 78:2 (Messias skulle undervisa i liknelser)
Jes 53:4-5 (Messias skulle bära människornas sjukdomar)
Ps 69:10 (Messias skulle rena templet)
Ps 2:2-3, 69:8, 118:22-23, Jes 28:16, Jes 53:1-3 (Messias skulle förkastas av både judar och ickejudar, men bli "hörnstenen")
Jes 8:14-15 (Messias skulle bli en stötesten för många)
Jes 11:2-5, Ps 45:7-8 (Messias andliga karaktärsdrag)

Jes 62:11, Sak 9:9 (Messias intåg i Jerusalem)
Ps 118:26 (Messias skulle hyllas som den som kom i Guds namn)
Ps 41:10 (Messias skulle bli förrådd av en vän)
Sak 11:12-13 (Förrädaren skulle få 30 silverpenningar)
Ps 109:8 (Judas plats i lärjungaskaran skulle ges åt en annan)
Sak 13:7 (Lärjungarna skulle skingras)
Ps 2:1-2 (Romarna och Israels ledare skulle samarbeta mot Messias, Guds smorde)
Ps 27:12, 35:11 (Messias skulle anklagas av falska vittnen)
Ps 38:13-15, Jes 53:7 (Messias skulle stå tyst inför anklagarna)
Jes 50:6, Mika 5:1 (Messias skulle bli slagen och bespottad)
Ps 69:4-5, 109:3-5 (Messias skulle bli hatad utan skäl)
Jes 53:8 (Messias skulle dömas)

Jes 53:4-12 (Messias skulle lida i mänsklighetens ställe)
Jes 53:12 (Messias skulle bli räknad bland brottslingar)
Ps 22:16-17, Sak 12:10 (Messias skulle få händer och fötter genomborrade av spikar)
Ps 22:7-9, 69:20-21, 109:25 (Messias skulle bli hånad och bespottad)
Ps 69:21-22 (Messias skulle få vin[ättika] blandad med galla att släcka törsten med)
Jes 53:12, Ps 109:4 (Messias skulle be för sina fiender)
Ps 22:18, 29 (Soldaterna skulle kasta lott om Messias kläder)
Ps 22:1 (Fadern skulle överlåta sin son i fiendens händer)
2 Mos 12:46, Ps 34:21 (Soldaterna skulle inte slå av Messias ben)
Jes 53:5, Sak 12:10 (Messias skulle spetsas med spjut)
Jes 53:5, 8, 11, 12 (Messias skulle dö offerdöden för att utplåna mänsklighetens synder och öppna vägen till Gud)

Jes 53:9 (Messias skulle begravas bland de rika)
Ps 16:8-11 (Messias skulle uppstå från de döda)
Jona 1:17, 2:10 (Messia skulle uppstå efter tre dagar och tre nätter i graven)
Ps 2:7 (Gud skulle förklara Jesus vara sin son genom födseln och uppståndelsen)
Ps 68:19, 110:1 (Messias skulle stiga upp till himlen)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu återkomst och uppryckandet
I Apostlagärningarna står det att Messias ska komma tillbaka från himlen på samma sätt som han for upp dit. Vad innebär det?

Varför trodde bara några få judar tt Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Tusenårsriket
Tusenårsriket är helt enkelt en av benämningarna på det som kristna i alla tider har bett om i bönen 'Fader vår', det som i Bibeln kallas för 'Guds rike' eller 'himmelriket' - det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden.

Vad menar profeten Joel med 'Herrens dag'?
Hur kunde Petrus säga (i Apostlagärningarna) att Joels profetia gick i uppfyllelse? Den handlar ju om ändens tid.

Profetior i Jesu avskedstal
Man brukar tala om 'tidens tecken', dvs olika företeelser som enligt Bibeln ska utgöra tecken på att ändens tid och Jesu återkomst närmar sig.

Uppfyllda profetior i Bibeln
Bibeln är full av förutsägelser som har blivit uppfyllda. Här är ett par exempel på gammaltestamentliga profetior som har blivit besannade.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...