Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

De kristna och Bibelns lagar

Fråga: Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, efteersom Jesus gav det ultimata offret. (S.)

Svar: Bibeln säger uttryckligen att de mosaiska lagarna endast gällde för Guds förbund med israeliterna:

"Dessa är de bud, stadgar och lagar för förbundet mellan Herren och israeliterna som Herren gav på Sinaiberget och som förmedlades av Mose." (3 Mos 26:46)

Redan på Gamla testamentets tid betonades de här stadgarnas begränsade karaktär, då profeterna talade om hur Gud en dag skulle sända en Messias och upprätta ett nytt förbund, då Guds vilja inte längre var skriven på tavlor av sten utan skulle skrivas i människors hjärtan (Jer 31:31-33)

I och med Messias ankomst hade det gamla förbundet med alla sina specifika regler och stadgar spelat ut sin roll och fullkomnats i ett utvidgat förbund som inte bara omfattade ett litet folk i Mellanöstern utan hela mänskligheten, varje människa, oavsett om hon var israelit eller tillhörde något annat folk. Det var ett förbund som man inte tillhörde på grund av sin fysiska härstamning, utan på grund av sitt andliga släktskap med israeliternas förfader Abraham - sin tro på Gud och sin vilja att följa Messias (Kristus) och acceptera honom som sin herre (Gal 3:29).

Messias (Kristus) själv - Jesus från Nasaret - sammanfattade detta messianska (kristna) förbunds ”bud, stadgar och lagar” i orden:

”Älska Gud över allt annat och din medmänniska som dig själv!”

Och det är det bud - den ”lag” - som gäller för oss kristna i dag.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Diskriminerar Gud handikappade?
Mose lag förbjuder handikappade att bära fram offer i tabernaklet.

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Ska homosexuella stenas?
Hur kan ni kristna acceptera en bibel som säger att homosexuella ska stenas till döds?

Regler inom kristendomen
Vilka regler är det som gäller inom kristendomen och var kommer de ifrån?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...