Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Heterosexuella syndare

Fråga: Hur ska vi kunna medverka till att människor blir frälsta om vi inte tydligt och klart fördömer homosexualitet och säger rent ut att homosexuella är syndare? Att acceptera homosexuella i församlingen - skulle det inte vara att förleda människor till att leva onaturligt? (S.M.)

Svar: Jag upphör aldrig att förundras över varför så många kristna är så ivriga att diskutera (och oftast attackera) just homosexualitet och de homosexuella. I en värld med våldsbrott, trakasserier, mobbning, terrorism, otrohet, krig, miljöförstöring, förtryck, djurplågeri, hustrumisshandel, slaveri, etniska rensningar, korruption, bedrägerier, stölder etc etc - varför angripa just ett antal människors sexuella läggning, något som inte är ett uttryck för vare sig kärlekslöshet eller ondska eller hat?

Varför är man så måna om att peka ut just den förmodade synden?

Varför är man så måna om att de homosexuella ska befrias just från homosexualiteten? Man får en känsla av att många kristna tror att om den som är homosexuell bara blir "botad" från sin homosexualitet så är han/hon i stort sett räddad för evigheten. Men så är det ju inte alls.

För även om homosexualitet skulle vara en synd, så vore det ju ändå bara en av tusentals synder som alla människor begår. Vi är ju alla - du och jag och alla andra - oavsett om vi är heterosexuella eller homosexuella - precis lika stora syndare. Vi lever alla i synd! Hundra procent av mänskligheten är syndare.

Det betyder att det faktiskt finns minst tjugo gånger fler heterosexuella syndare än homosexuella syndare i världen!

Det betyder dessutom att även om den som är homosexuell skulle lyckas förtränga sin läggning - även om han rentav mot alla odds skulle lyckas bli heterosexuell - så är han fortfarande precis lika mycket syndare i Guds ögon. Han lever fortfarande i synd och är fortfarande i precis samma behov av ständigt förnyad nåd och förlåtelse som tidigare.

Varför är det då så viktigt att påtala att just homosexualitet är en synd och att den som lever homosexuellt är en syndare? Varför inte med samma iver peka ut alla andra synder och syndare?

Varför inte i stället peka ut exempelvis dem (i församlingen) som driver sina företag i välplanerade och lönsamma konkurser? Varför inte peka ut dem som talar illa om flyktingar på fikarasten?

Varför inte sätta syndarestämpeln på dem som nonchalerar hastighetsbegränsningarna och riskerar andra människors liv, fuskar i deklarationen och berövar samhället ekonomiska resurser till skolundervisning och sjukvård, ser med lystna blickar på någons fru, blir arga på någon som tränger sig före i kön, underlåter att hjälpa någon som är i behov av hjälp, fattar politiska beslut som gynnar de egna intressena på andras bekostnad, etc etc etc.

Listan kan bli hur lång som helst och vi ska komma ihåg att detta är sådant som Jesus uttryckligen förklarade var synd - direkta brott mot de tio budorden och mot kärleksbudet - sådant som får oss att missa målet, det eviga livet.

Jag tror att vi gör klokt i att börja med att ta itu med alla dessa verkligt påtagliga synder (som inte beror på någon "läggning" utan enbart på individuella, fullkomligt fria, val) först. Inom församlingen. Och viktigast av allt - ta itu med dem hos oss själva.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är synd?
Det handlar inte om att redovisa en lista över syndiga handlingar - att till punkt och pricka följa någon syndakatalog som människor har sammanställt.

Homosexualitet - onaturligt och synd?
Det var inte Guds mening att män skulle bli förälskade i män eller kvinnor i kvinnor. Bibeln är helt klar på hur Gud har tänkt att ett parförhållande ska fungera - nämligen mellan man och kvinna.

Kristna som syndar
När man läser om otrohet och otukt och ännu värre saker bland människor som bekänner sig som kristna, så kan man inte låta bli att undra om Gud verkligen kan förlåta sånt?

Romarbrevet och homosexualitet
Om man läser Pauli ord i Romarbrevet så kan man väl inte tveka över huruvida homosexualitet är synd?

Guds plan för mänskligheten
Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.

Ska homosexuella kunna gifta sig?
Finns det något ställe i Bibeln som säger att äktenskap mellan homosexuella är okej?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...