Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Varför "himmelriket" om det är på jorden?

Fråga: Varifrån kommer egentligen namnet "himmelriket" på den plats där vi föreställs befinna oss efter döden och/eller vid Jesus återkomst? Av namnet att döma låter det ju inte som en plats som torde befinna sig "nere" på jorden. (J.S.)

Svar: Begreppet "himmelriket" hör samman med den judiska uppfattningen att Guds namn - JHVH - var alltför heligt för att ens få uttalas. Följden blev att man i stället använde andra uttryck som exempelvis "Herren". Med tiden gick det så långt att man använde sig av hela omskrivningar, så att i stället för att säga att "Gud har befallt" (eller ens "Herren har befallt") sa man: "Himlen har befallt..." - och syftade då på Gud.

"Himlen", Guds boning, blev helt enkelt synonymt med Gud själv.

Följden blev att när man talade om Guds rike, dvs det rättfärdighetens och fredens rike som Gud ska upprätta på jorden, då sa man i stället "himmelens rike" eller "himmelriket".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tusenårsriket
Vad är egentligen tusenårsriket för nånting? Jag hör ofta uttrycket men jag har inte hittat det någonstans i bibeln.

Är de 144 000 ett symboliskt tal?
Är 'de 144 000' ett symboliskt tal för ALLA som kommer att överleva 'Guds dag', eller är det ett visst antal som kommer att regera vid Kristi sida?

Varför kallas församlingen förstling?
På flera ställen i Bibeln, både i Jakobs brev och i Uppenbarelseboken, kallas församlingen för "förstling" och "förstlingsfrukt". Vad är det för uttryck och vad menas med det?

När ska alla uppstå?
När ska alla människor uppstå? Uppstår alla på en gång eller har en del redan uppstått?

Präster och kungar
Jag har hört någon gång när någon har läst där det ska stå att alla är vi konungar och präster. Var står det?

Kommer religionerna att finnas i framtiden?
Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? kommer religionen/religionerna att överleva?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...