Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Jashers bok

Fråga: Jag har en fråga angående Jashers bok som det hänvisas till i Josuas bok och i 1 Samuelsboken. Varför klassas inte Jashers bok som en bibelbok? Enligt min mening så skiljer den sig markant från bl a Apokryferna eftersom två olika bibelskribenter hänvisar till denna bok. (A.S.)

Svar: Det finns många olika skrifter som det hänvisas till på olika ställen i Bibeln. Under de många århundraden som gick medan samlingen med det Gamla förbundets skrifter (GT) växte sig alltmer komplett, författades det massor av böcker, både historiska verk och filosofiska/religiösa böcker av alla de slag - precis som i vår tid.

Det skrevs krönikor över kungar, handelsrapporter, sagor, profetiska skrifter, etc. I Predikaren 12:12-13 påpekas att "det myckna bokskrivandet tar aldrig slut".

Samtidigt fanns det ett litet antal böcker som på grund av sitt innehåll och/eller sitt författarskap ansågs som "inspirerade av Gud" och bevarades som heliga skrifter. Det är helt naturligt att författarna till dessa böcker här och där refererade till andra böcker som de hade läst eller som var allmänt kända, men det betyder inte att alla dessa andra böcker var heliga på något vis.

I 4 Mos 21:14 citeras exempelvis "Boken om Herrens krig", Josua 10:13 talar om "Den redliges bok" (Jashers bok), 2 Sam 1:19 citerar en dikt ur samma bok, 1 Kung 14:19 nämner "Krönikan om Israels kungar" och 14:29 talar om "Krönikan om Juda kungar".

1 Kung 11:41 nämner "Salomos krönika", 1 Krönikeboken talar om "Boken om Israels kungar" (9:1), "Kung Davids krönika" (27:24), "Siaren Samuels krönika", "profeten Natans krönika" och "Siaren Gads krönika" (29:29). Esra nämner även en skrift om Ussias historia, "nedtecknad av profeten Jesaja" (2 Krön 26:22) och att Hiskias historia fanns nedtecknad i profeten Jesajas syner i "Boken om Judas och Israels kungar".

I 2 Krön nämns böcker med "Achias från Shilo profetior" och "Siaren Iddos syner om Jerobeam, Nevats son", "Profeten Shemajas och siaren Iddos krönika" samt "Profeten Iddos tilläggsskrift".

Författarna till dessa bibliska böcker citerade eller refererade alltså till annan litteratur på samma sätt som dagens författare gör. Men det förändrar inte på något vis "refererensverkens" status och gör dem "heliga" eller "gudsinspirerade" på något sätt. De är bara helt vanliga böcker av olika slag som ingen någonsin haft en tanke att inkludera i samlingen med "Förbundets skrifter".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Förbund eller testamenten?
Stämmer det att en biskop förändrade namnen på testamentena (ca 150 år efter jesu död och uppståndelse) från "Gamla förbundet" och "Nya förbundet" till "Gamla testamentet" och "Nya testamentet"? Jag menar att det kan inte vara testamenten eftersom ingen har testamenterat dem.

Vem satte ihop bibeln?
Jag är inte vidare kristen men har ändå lite frågor och en är vem satte ihop bibeln till en bok?

Henoks bok
En av de många skrifter som författades under de första århundradena före vår tideräknings början (enligt de senaste dateringarna kom den till under perioden 180-64 f Kr) var Henoks bok.

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...