Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Återföddes profeten Elia som Johannes döparen?

Fråga: Hur ska man kunna tolka det som Jesus säger i Matteus 11:14 om att Johannes döparen var Elia på annat sätt än att Elia faktiskt återfötts som Johannes? (V.J.)

Svar: Det bibelord du syftar på lyder på följande sätt:

"Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det - han är den Elia som skulle komma" (Matt 11:14)

Att tolka detta som om Jesus bekräftade att reinkarnationsläran är sann skulle innebära att alla övriga bibelställen som talar om ett liv här på jorden följt av död, uppståndelse, dom och förvandling till ett evigt andligt liv på något vis måste bortförklaras.

Detta Jesusord om Johannes är nämligen det enda i bibeln som över huvud taget skulle kunna tolkas som en antydan till stöd för reinkarnationsläran, och följaktligen är det nödvändigt att dels se det i ljuset av resten av bibeln - dels se det i sitt sammanhang. Då är det helt odiskutabelt att vad Jesus ville påpeka var att Johannes, i sin roll som förelöpare till Messias (Jesus), var just den som Gud syftat på då han genom profeten Malaki talat om att han skulle sända en "budbärare" som skulle "bereda vägen" för Messias:

Bland judarna, särskilt bland fariseerna och de skriftlärda, fanns nämligen en utbredd tro på att Elia skulle komma före Messias, och eftersom Elia ännu inte kommit så kunde inte heller Jesus vara Messias.

Jesus förklarade för lärjungarna att de skriftlärda visserligen hade rätt i att Elia skulle komma och "återställa allt", men att de hade helt fel uppfattning om hur han skulle komma och hur denna återställelse skulle ta sig uttryck.

De trodde att Malakis profetia innebar att den gammaltestamentlige Elia skulle framträda på nytt - och därför hade de inte insett att profetian hade gått i uppfyllelse i Johannes person. Vidare trodde de att den forntide profeten skulle återställa de gammaltestamentliga förhållandena i sitt ursprungliga skick, undervisa folket, avgöra deras lärdomstvister etc - när han i själva verket genom sin predikan och sitt dop skulle han föra människor till omvändelse och åstadkomma en andlig återställelse.

Det ska dessutom understrykas att Jesus inte säger att Johannes var "Elia som skulle komma" (dvs personen Elia återfödd), utan att han var "den Elia som skulle komma". Uttrycket "Elia" står följaktligen här inte som ett personnamn, utan snarare som ett begrepp, en beteckning på den individ som enligt profeten Malakis uttalande om den yttersta tiden skulle komma som en "Guds budbärare" och "bereda vägen" för Herren.

Man kan jämföra det med hur vi exempelvis kan använda en död persons namn som begrepp och tala om en grym ledare i exempelvis Kambodja som "Kambodjas Stalin", en nutida erövrare som "en 2000-talets Djingis Khan" eller en känd artist som "vår tids Elvis" - utan att för den skull mena att det bokstavligen är personerna Stalin, Djingis Khan eller Elvis som har återfötts.

Uttrycket "Elia" står således för en "gestalt liknande Elia" - inte för en återfödd, reinkarnerad, Elia. Och denne Eliagestalt hade faktiskt kommit. Det var just det Jesus betonade.

Johannes var inte den Elias som en gång levt (något som han också själv i Joh 1:21 uttryckligen bekräftade med ett bestämt "nej") utan "den Elias som skulle komma" - eller som ängeln sa till Johannes far, Sakarias:

"Han skall gå framför honom (Messias) i Elias ande och kraft."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesus och Johannes Döparen
Umgicks Jesus och Johannes Döparen vid fler tillfällen än vid Jesus dop? Gjorde Jesus något för att fria Johannes när denne senare fängslades

Var Johannes Döparen profeten Elia?
Folk trodde ju att Johannes döparen var profeten Elia som hade fötts på nytt? Var i Gamla testamentet finns den profetia som fick dem att tro det?

När döptes Jesus?
Trettondag jul firas ju med anledning av de "tre" vise männens besök i Betlehem. Då uppenbarar sig frågan: när döptes Jesus (om han döptes) och firar man i så fall den dagen?

Jesu hemort
Varifrån kom Jesus? I Mark 2:1 står det ju att "det blev känt att han var hemma" när han kom till Kafernaum?

Döpte Jesus någon?
Dopet spelar ju en viktig roll i den kristna kyrkan nuförtiden, men döpte Jesus någonsin någon?

Var Johannes Döparen större än Jesus?
Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen" säger Jesus i Matt 11:11, men enligt Gal 4:4 var ju Jesus själv "född av en kvinna" - innebär det att Jesus inte var större än Johannes döparen?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...