Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Är Uppenbarelseboken verkligen Bibelns sista bok?

Fråga: Är det riktigt som jag har hört, att Uppenbarelseboken egentligen inte är den sista boken i Bibeln, utan att Johannes evangelium skrevs efteråt? När skrevs de och varför står Uppenbarelseboken sist? (L.P.)

Svar: Av Uppenbarelsebokens innehåll framgår att den författades under den tid då Johannes var landsförvisad från Efesos till ön Patmos (den innehåller bland annat ett budskap till hans hemförsamling i Efesos).

Under den apostoliska tiden förekom två förföljelser då man praktiserade sådana straff som landsförvisning, dels under kejsar Nero (64-68), dels under kejsar Domitianus (år 96).

Det råder emellertid ingen tvekan om att det var den senare förföljelsen det gällde. Biskopen och kyrkohistorikern Eusebius (263-340) återger en välkänd rapport som säger att aposteln Johannes landsförvisades till Patmos under Domitianus regering på grund av sin trohet mot Gud, och på 100-talet skrev Ireneus: "Den (dvs uppenbarelsen) sågs för icke länge sedan, nästan i vår egen generation, vid slutet av Domitianus regering." Domitianus regeringstid upphörde i slutet av år 96.

Johannes evangelium, liksom de tre brev som finns bevarade, författades enligt traditionen ett par år senare, år 98 eller 99, efter det att han frigetts under Domitianus efterträdares, kejsar Nerva, regering och återvänt från Patmos till Efesos. En gammal kyrkolegend säger att det var en av Johannes lärjungar i Efesos, Prochorus, som var hans skrivare när evangeliet fick sin slutgiltiga form.

Medan Uppenbarelseboken - sannolikt på grund av sitt framtidsinriktade innehåll - kom att utgöra bibelns avslutande bok, var det alltså Johannes evangelium samt de tre av Johannes brev som finns i bibeln som författades sist.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Matteus arameiska evangelium
I ett svar uppges att det finns (fanns?) en arameisk version av Matteusevangeliet som skulle ha tillkommit redan på 40-talet, medan den allmänna uppfattningen ju är att evangeliet i sin grekiska version tillkom först efter år 75. Det vore intressant att få veta mer om dokumentationen bakom den arameiska versionen.

Skrevs evangelierna flera sekler efter Jesu liv?
Är det sant att evangelierna skrevs flera sekler efter Jesu liv? Isåfall kan det ju inte ha varit 'evangelisterna' som skrev dem?

Vad togs bort ur bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför?

Skrevs evangelierna efter år 70?
Jerusalems förstörelse var den mest fruktansvärda upplevelse som drabbade det judiska folket vid vår tideräknings början.

När skrevs Matteus evangelium?
Efterskrifter, som finns i slutet av Matteus evangelium i många handskrivna manuskript, säger att berättelsen nedtecknades redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd, dvs någon gång omkring år 40-45.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...