Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

När skrevs Matteus evangelium?

Fråga: I ett tidigare svar om när Bibelns böcker skrevs anges att Matteus skrev sitt evangelium redan år 40. Men om Matteusevangeliet skrevs mindre än tio år efter Jesu korsfästelse (då Judas kastade tillbaka silverpengarna och prästerna köpte åkern) - varför står det då att åkern heter Blodsåkern "ännu i dag"? Uttrycket "ännu idag" brukar åsyfta att en längre tid förflutit. (O.A.)

Svar: Att säga exakt när evangelierna skrevs är naturligtvis omöjligt, och det betonas också i svaret om när Bibelns böcker skrevs att årtalen i uppräkningen är ungefärliga. Följaktligen står det år 500 f Kr för Sakarja och 400 f Kr för Nehemja, och det är den närmaste tidsangivelse man kan ge även om det i själva verket kan handla om några decennier i ena eller andra riktningen. När det gäller Nya testamentet blir uppgifterna avsevärt säkrare, men fortfarande kan det nog slå fel på 5-10 år (kanske till och med mer).

Matteus evangelium antas i alla fall vara det äldsta i och med att han tidigt författade en första berättelse om Jesu liv och verksamhet - kanske huvudsakligen bestående av uttalanden av Jesus - på arameiska (judarnas talspråk på Jesu tid). Den uppgiften finns redan hos flera av de tidigaste ledarna för den kristna församlingen, Papius, Irenaeus, Tertullianus etc. Biskop Papias skriver i boken "Utläggning av Herrens ord" i början av 100-talet att Matteus "samlade utsagorna på hebreiska" och att var och en till en början översatte texten efter bästa förmåga. Och efterskrifter, som finns i slutet av Matteus evangelium i många handskrivna manuskript, säger att berättelsen nedtecknades redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd, dvs någon gång omkring år 40-45 (enligt vissa uppgifter redan år 38-39).

De äldsta handskrifter vi har av Matteus evangelium - och som utgör originalet till den text vi har i våra biblar - har enligt den kyrkliga traditionen ansetts vara en grekisk översättning, eller rättare sagt en grekisk version, av den ursprungliga arameiska texten som Matteus själv gjorde. Eftersom Matteus lämnade Palestina år 65, så bör det ha skett dessförinnan.

Eftersom det då gått 20-25 år sedan han skrev sin första redogörelse för Jesu liv, kan man nog anta att han gjorde åtskilliga korrigeringar och tillägg som han ansåg nödvändiga. Han betraktade ju inte sin skrift som någonting heligt som inte fick ändras. Det är väl troligt att han då fogade till kommentarer som den du nämner om att Krukmakaråkern "ännu i dag" (dvs fortfarande omkring år 60-65) kallades Blodsåkern.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jashers bok
Författarna till de böcker som ingår i Gamla testamentet refererar ofta till andra böcker som inte finns med i den Heliga skriften.

Var evangelierna utombibliska skrifter?
Vilka bevis finns det för att evangelierna först var utombibliska innan de fogades till Nya testamentet?

När skrevs Bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Vad togs bort ut Bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" Bibeln. Vad tog man bort och varför?

Antikristliga apokryfer
Varför anses apokryferna som antikristliga?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...