Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Hur gamla var Josef och Maria när de gifte sig?

Fråga: Jag undrar om det går att få veta hur gammal Josef var, när han äktade Jungfru Maria, Jesu Moder? (L.B.)

Svar: Tyvärr. Det finns inga uppgifter om det någonstans. Däremot finns det naturligtvis en del legender och traditioner. Enligt den apokryfiska skriften "Berättelsen om snickaren Josef" blev han 111 år och dog den 20 juli år 18 eller 19. Sankt Epifanius säger att Josef var 90 år då han dog. Men det här är absolut inga pålitliga uppgifter, så man får nog anta att om han dog en naturlig död (och inte tidigt av sjukdom) så bör han ha blivit omkring 60-70 år.

Eftersom han inte finns omnämnd i några källor efter det att Jesus började sin offentliga verksamhet (men däremot var med vid påsken då den 12-årige Jesus blev kvarglömd i templet), så bör han ha dött någon gång mellan cirka år 15 och 30 e Kr. Det betyder att han skulle ha varit högst 55 år när Jesus föddes.

Men detta är enbart en gissning. Han kan ju ha dött ganska ung, och isåfall var han mycket yngre när Jesus föddes. Men även om barn i Judeen på den tiden kunde trolovas redan när de var i början av tonåren, så tyder det faktum att Josef färdades ensam med Maria till Betlehem på att han var vuxen och hade flyttat från sitt föräldrahem och försörjde sig själv (som snickare). Det skulle innebära att Josef knappast varit yngre än 20 år när Jesus föddes.

Sammantaget betyder detta att Josef kan ha varit allt mellan 20 och 55 år när Jesus föddes...

Maria var troligen omkring 13 år, vilket var den normala trolovningsåldern för flickor. I våra ögon kan det tyckas vara en stor åldersskillnad, men om vi ser på de länder där man lever med ungefär samma kultur och traditioner som man gjorde i Judeen på den tiden, så är det inte alls något ovanligt att unga flickor gifts bort med män som är åtskilliga år äldre.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hette Josefs far Jakob eller Eli?
Vem var Josefs far, Jakob (Matt 1:16) eller Eli (Luk 3:23)?

Vad hände sedan med Josef och Maria?
Såvitt jag kan se nämner bibeln inget om Jesu föräldrar, Josef och Maria, efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd? Vad hände med dem?

Var Maria oskuld fastän hon var gift?
Josef och Maria var redan gifta när ängeln talade om för dem att Maria väntade ett barn som var Guds son. Men hur förklaras det att hon var jungfru då? Äktenskapet innebär ju även kroppsligt umgänge mellan de gifta, speciellt var det betonat på den tiden.

Jungfru Maria i apokryferna
Vad står det om Maria (Jesus mamma) i de apokryfiska skrifterna som man inte tog med i bibeln?

Kejsar Augustus skattskrivning
Skattskrivningar var inte något som genomfördes på ett enda givet datum överallt, utan de gjordes område för område och tog ofta flera år att verkställa.

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Vid den tid då Jesus föddes var Nasaret en mycket liten ort, ungefär 30 hektar stor (cirka 5-600 meter i diameter), med ett invånarantal på högst 500 personer, kanske inte mer än 50 familjer.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...