Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Kejsar Augustus skattskrivning

Fråga: Jag har läst att Galileen, till skillnad från Judeen inte var en romersk provins, så varför var Josef och Maria tvungna att åka och skattskriva sig? Jag har även läst att det inte finns några historiska källor som talar om någon landsomfattande skattskrivning på order av kejsar Augustus (eller nån annan kejsare). Kommentar, tack. (H.S.)

Svar: Det är riktigt att Galileen inte var någon romersk provins, men det var å andra sidan inte Judeen heller förrän cirka nio år efter Jesu födelse. (Då denna folkräkning genomfördes var Judeen däremot ett romerskt lydrike med en kung, Herodes, som tillsatts av Rom.)

För övrigt bodde inte Josef i Galileen, utan han hörde hemma i Betlehem i Judeen. Maria hade däremot sitt föräldrahem i Nasaret i Galileen. Hon var emellertid trolovad med Josef och att döma av Matt 2:22 hade de för avsikt att bosätta sig i Betlehem. Följaktligen var det helt naturligt att hon följde med Josef när han måste resa hem för att mantalsskriva sig (även om det inte fanns något tvång för henne att göra det). Kanske ville hon också föda barnet på sin blivande hemort.

Visst finns det historiska källor som nämner mantalsskrivningar som beordrades av kejsar Augustus. Augustus var faktiskt känd för sina folkräkningar. Det var knappast något märkligt att han - liksom andra romerska kejsare - ville veta hur många invånare rikets olika provinser hade, hur många män i varje del av riket som kunde kallas in till krigstjänst (judarna var undantagna detta), och hur stor skatt varje provins kunde ge.

Augustus nämner själv i sina memoarer bland annat att han år 8 f Kr (tre år innan Jesus föddes) gav order om en riksomfattande folkräkning. Det är sannolikt denna skattskrivning Lukas syftar på när han säger att Augustus, vid tiden för Jesu födelse, hade utfärdat en befallning om att "hela världen" - dvs hela romarriket - skulle skattskrivas.

Skattskrivningar var ju inte något som genomfördes på ett enda givet datum överallt, utan de gjordes område för område och tog ofta flera år att verkställa.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skattskrivning - vad är det?
Vad innebar skattskrivningen och varför måste Josef och Maria fara till Betlehem?

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Vid den tid då Jesus föddes var Nasaret en mycket liten ort, ungefär 30 hektar stor (cirka 5-600 meter i diameter), med ett invånarantal på högst 500 personer, kanske inte mer än 50 familjer.

Profetian om 'nasaréen'
Matteus citerade gång på gång profetior ur de hebreiska skrifterna för att visa att Jesus verkligen var den utlovade Messias.

Finns det belägg för barnamorden i Betlehem?
Finns det historiska, ickebibliska belägg - t ex Josephus Flavius - för att Herodes den store dödade gossebarn upp till 2 års ålder som berättas i Matteus 2:16?

Jesu hemort
Kafarnaum kom att bli något av centrum för Jesu verksamhet dit han återvände mellan predikovandringarna på den galileiska landsbygden.

När uppkom namnet Palestina?
Både Juda och Israel låg i Palestina, men inget av rikena omfattade hela Palestina.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...