Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Finns det belägg för barnamorden i Betlehem?

Fråga: Finns det historiska, ickebibliska belägg - t ex Josefus Flavius - för att Herodes den store dödade alla pojkar upp till 2 års ålder i Betlehem så som det berättas i bibeln?

Svar: Nej, Josefus nämner ingenting om den här händelsen, men det är nog inte så underligt med tanke på omständigheterna. Troligen väckte inte de här morden på långt när så mycket uppmärksamhet som de skulle gjort om samma sak inträffat i dag...

Betlehem var en liten "stad" - i våra ögon snarast en by - och man tror att det rörde sig om mellan fem och 15 (högst 20) barn som Herodes lät döda. Att Herodes vidtog en sådan åtgärd för att säkra sin plats på tronen var inget som förvånade någon med tanke på alla andra grymheter som han begick.

I sin "Judarnas historia" beskriver den judisk-romerske historikern Josefus kung Herodes den store som "en man som uppträdde lika barbariskt mot alla". Hans förhärskande drivkrafter var avund och maktlystnad och han tvekade aldrig att begå mord för att skydda sina maktintressen. Om han upplevde sig hotad på något sätt offrade han även dem som stod honom närmast.

År 29 f Kr lät han exempelvis mörda sin hustru Mariamne och alla hennes släktingar med undantag för de två söner de hade tillsammans, Aristobulus och Alexander. År 7 f Kr dödade han emellertid även dem sedan hans son Antipater anklagat dem för att vara ute efter att mörda sin far. På sin dödsbädd gav han order om att döda också Antipater eftersom han misstänkte att denne planerat att förgifta honom.

Där på dödsbädden gav han för övrigt ytterligare ett exempel på sin brutalitet. Några unga religionsstuderande försökte ta bort en gyllene romersk örn från det nyrenoverade templet, därför att de ansåg det strida mot Lagen. Herodes nöjde sig inte med att bara straffa dem utan dessutom avrättade han deras lärare och lät gripa de främsta ledarna i alla städer i Judeen. Hans allra sista befallning innan han dog var att de skulle stängas in i hippodromen i Jeriko och dödas, så att folket lärde sig att inte trotsa honom. Tack vare ett ingripande från hans syster verkställdes denna barbariska befallning aldrig.

Mordet på barnen i Betlehem ligger följaktligen helt i linje med Herodes tidigare åtgärder när han kände sin makt hotas. Att just den här händelsen inte omnämns av Josefus - den ende samtida historikern - beror troligen på att den bara var ett i raden av alla de våldsdåd som Herodes begick, och till och med överskuggades av hans värsta handlingar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Drömsyner i bibeln
Bibeln ger flera exempel på tillfällen då Gud i drömmar varnade sina tjänare eller gav dem anvisningar för hur de skulle undvika eller klara sig från faror och svårigheter.

Jesu hemort
Kafarnaum kom att bli något av centrum för Jesu verksamhet dit han återvände mellan predikovandringarna på den galileiska landsbygden.

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Vid den tid då Jesus föddes var Nasaret en mycket liten ort, ungefär 30 hektar stor (cirka 5-600 meter i diameter), med ett invånarantal på högst 500 personer, kanske inte mer än 50 familjer.

Fel i bibeln om Herodes
På ett ställe står det att Herodes dog strax efter Jesus födelse, när Josef och Maria var i Egypten, men på ett annat ställe står det att han lät halshugga Johannes döparen 30 år senare.

Kejsar Augustus skattskrivning
Skattskrivningar var inte något som genomfördes på ett enda givet datum överallt, utan de gjordes område för område och tog ofta flera år att verkställa.

Menlösa barns dag
Uttrycket 'menlösa barn' är känt från 1300-talet och i kalendrar och almanackor från 1549, men det förekommer inte i själva bibeltexten.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...