Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?

Fråga: Om man inte döper sitt barn, hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan? (P.E.)

Svar: Kristendomen är en religion som man bara kan tillhöra genom ett eget beslut att följa Jesus Kristus. Beslutet att bli kristen måste grunda sig på övertygelsen att Jesus är Kristus (därav beteckningen) och det är följaktligen ett beslut som ingen annan kan fatta åt en. Ett barn har således ingen religion alls och föräldrarnas religion har ingen betydelse i sammanhanget. En tro eller övertygelse kan inte gå i arv.

Genom barndopet blir barnet medlem av Svenska kyrkan (om dopet sker där), men det blir inte kristet. Vid barndopet uttalar emellertid föräldrarna sin egen personliga övertygelse om att det som sägs i den kristna trosbekännelsen är sant - att Jesus Kristus är Guds enfödde son som avlades av den helige Ande, föddes av jungfru Maria, korsfästes och dog men uppstod och steg upp till himlen för att en dag komma tillbaka för att döma alla människor, etc - och förbinder sig att ge barnet en kristen uppfostran (med utgångspunkt från denna sin egen kristna övertygelse).

Om föräldrarna verkligen menar allvar med dessa ord, så ökar naturligtvis sannolikheten för att barnet en dag börjar tro på Kristus och beslutar sig för att låta omvända sig och bli kristen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilken är den riktiga, kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?

Församlingsmedlem utan tro?
Kan man vara medlem i en kristen församling även om man inte har någon kristen tro?

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Vad gör en troende, praktiserande kristen?
Vad innebär det att vara en troende, praktiserande kristen? Vad gör man?

Kristen utan kyrka
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...